Author Archive

Zapytanie ofertowe
nr 1-RR/P-9.1.2-241/2018

Written by admin. Posted in Uncategorized

Zapytanie ofertowe nr 1-RR/P-9.1.2-241/2018 w trybie rozeznania rynku na wykonanie Warsztatów szachowych w projekcie „Droga do sukcesu – kompleksowa aktywizacja niepracujących mieszkańców Nowego Sącza”

Nabór wniosków na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu pt. „Program aktywnego…”

Written by admin. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu pt. „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Szczegóły – kliknij tutaj

SPOTKANIA INFORMACYJNE PARP

Written by admin. Posted in Szkolenia i warsztaty

ZAPROSZENIE

Zapewnij sobie wsparcie profesjonalnych akredytowanych instytucji otoczenia biznesu z zakresu innowacji!

Chroń własność intelektualną!

Rozwijaj firmę dzięki nowym technologiom!

dofinansowanie nawet do 500 tyś. zł

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

zaprasza na spotkania informacyjne Proinnowacyjne usługi IOB, Bony na innowacje, ochrona własności przemysłowej dla MŚP

Ogłoszenie naborów w 2017 roku do działań:

2.3.1.  Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

2.3.2.  Bony na innowacje

2.3.4.  Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację:

6 czerwca 2017 r. w Krakowie,   20 czerwca 2017 r. w Lublinie.

Liczba miejsc ograniczona

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Podczas rejestracji zachęcamy do określenia Państwa preferencji, które z działań jest dla Państwa najbardziej interesujące.

Kontakt: Pani Bernadeta Krajewska tel. 692 761 925, e-mail: bernadeta.krajewska@szkolenia-polska.pl

Zapoznaj się z działaniem. Informacje o konkursach będą dostępne na stronie

Pobierz program: POIR program

Nowy projekt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”

Written by admin. Posted in Informacje o realizowanych projektach

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.01.2017 r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.03.2019

Celem projektu jest poprawa warunków oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego do końca III.2019r. Projekt został tak przemyślany i przygotowany aby każda osoba biorąca w nim udział miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia przygotowującego do wejścia na rynek pracy.

Więcej szczegółów – kliknij tutaj