Nabór wniosków na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu pt. „Program aktywnego…”

Written by admin. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu pt. „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Szczegóły – kliknij tutaj