Nabór wniosków na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu pt. „Aktywizacja…”

Written by admin. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Szczegóły – kliknij tutaj