Author Archive

Informacja dla akcjonariuszy

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Informujemy że w dniu 21.09.2020 godz. 10.00 będzie miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ( Ul. Jagielońska 14 II piętro )

Więcej informacji można znaleźć w zakładce „DLA AKCJONARIUSZY”

Do pobrania pliki z ofertami oraz projektem uchwał.

https://sarr.com.pl/?page_id=1793

Bony Szkoleniowe

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego pomaga w tworzeniu i realizowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie Sądeckie bony szkoleniowe.

Dla kogo ?

  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sadeckiego ( miasta Nowy Sącz, powiatu Nowosądeckiego, Limanowskiego i Gorlickiego )

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać ?

  • dofinansowanie kosztów usług rozwojowych czyli udziału w szkoleniach, kursach, doradztwie oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje

Jakie korzyści ?

  • dofinansowanie do 80% kosztów usługi rozwojowej,
  • rozwój Twojej firmy

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych poprzez możliwość skorzystania z bonów rozwojowych, w ramach oferty z BUR ( baza usług rozwojowych )

Projekt realizowany jest od 1 luty 2020 do 31 stycznia 2023

Źródło dofinansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 11 384 088,08 zł, w tym 9 613 848,08 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawach projektu:

Specjalista ds. szkoleń: Joanna Kita,

E-mail: jkita@sarr.com.pl

Specjalista ds. szkoleń: Sławomir Pustułka, 

Email: spustulka@sarr.com.pl

Następny etap prac na Sądeckim Ratuszu

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Zamieszczamy serię nowych zdjęć obrazujących kolejny etap prac, polegający na wykonaniu wykopów sondażowych. Sondaże te zrobiono w każdym z odkrytych pomieszczeń starego ratusza.

Mają one na celu wskazać głębokość posadowienia murów budowli, sposób ich wykonania oraz stan zachowania.

Nasz facebook: https://www.facebook.com/S%C4%85decka-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA-102383371570127

fot. SARR- Sylwia Gądek

SARR gdzie mieści się nasza siedziba ?

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Zgodnie ze Statutem SARR, jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie.

W zakładce „szkolenia” możecie znaleźć informacje dotyczące dotychczasowo zrealizowanych szkoleń oraz szkoleń, które aktualnie realizujemy. Udzielamy naszą pomoc lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą.

Gdzie nas znajdziecie ?

Nasza siedziba mieści się na ulicy Jagiellońskiej 14 33-300 Nowy Sącz

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego biura

Numer telefonu: 18 440 81 63

Facebook : https://www.facebook.com/S%C4%85decka-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA-102383371570127

https://sarr.com.pl/

Książka „GENEZA I PLANY ZAMKU SĄDECKIEGO”

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

GENEZA I PLANY ZAMKU SĄDECKIEGO ” zawiera wiele cennych informacji na temat początków Zamku Sądeckiego oraz wszystkie dostępne plany i schematy Zamku wraz z ich szczegółowymi opisami.

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, wypowiedział się na łamach książki :

Mam niezwykłą przyjemność zaprezentować Państwu kolejny konkretny efekt prac, mający na celu opracowanie dziejów naszego Zamku Sądeckiego. Zadanie to powierzyłem Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Do tej pory udało się nam przedstawić obraz, jak zamek mógł wyglądać w swojej najpiękniejszej renesansowej wersji.

Zachęcam wszystkich do lektury i zapoznania się z zawartością tej publikacji. Zachęcam jednocześnie do podejmowania dyskusji w sprawie odbudowania Zamku Sądeckiego. Każdy głos w tym szczególnym dla Nowego Sącza przedsięwzięciu jest cenny. Mam nadzieję, że to wydanie dostarczy Czytelnikom powodu do dyskusji o historii naszego Zamku. I liczę, że wnet doczekamy się kolejnych rozdziałów o tej dawnej budowli. „

Autorzy: Jarosław Suwała, Grzegorz Olszewski

Przygotowanie wizualizacji: mgr arch. wnętrz Maciej Hronowski, mgr arch. Andrzej Jeż

Wydawnictwo : Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Prezydent Ludomir Handzel

Zachęcamy do przeczytania.

Książkę można nabyć w :

Księgarnia Alfabet, ul. Jagiellońska 5,

Nowy SączKsięgarnia Astex, Aleje Wolności 37,

Nowy Sącz Sklep KABU, ul. Rokitniańczyków 36A,

Facebook: https://www.facebook.com/S%C4%85decka-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA-102383371570127