Author Archive

Wykopaliska na Sądeckim Rynku przynoszą ciekawe rezultaty

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Po kilku tygodniach prac archeologicznych na Sądeckim Rynku odsunięto szereg ciekawych wątków architektonicznych starego ratusza (zdj. 1), pochodzących z XV i XVI wieku. Ukazał się fundament wieży, wraz z zachowanym fragmentem spiralnej klatki schodowej (zdj. 2,3). Do naszych czasów przetrwały widoczne na zdjęciu ciosane, kamienne schody. Innych ważnym odkryciem jest, wybudowana z kamienia łamanego półokrągła budowla, niegdyś nakryta ceglanym sklepieniem. Zabytek ten jest interpretowany przez specjalistów jako dół złoczyńców (zdj. 4,5,6).

fot. SARR- Sylwia Gądek