ECDL Base

ECDL BASE

Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów. W sposób naturalny nasuwa się pytanie czy certyfikat ECDL BASE jest równoważny starszemu certyfikatowi ECDL START, na który składały się także cztery moduły. Otóż nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat BASE obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze – pięciu „starych”  modułów (1,2,3,4,7) – zaś START obejmował tylko cztery. Poza tym kwalifikacje walidowane certyfikatem BASE są o wiele bardziej aktualne niż to jest w przypadku STARTa.

MODUŁY BASE :

B1 Podstawy pracy z komputerem

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnieniai umiejętności związane z korzystaniem

z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje

Kandydata:

 • Znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią Informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem.
 • Uruchamianie i wyłączanie komputera.
 • Efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien.
 • Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy.
 • Tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk.
 • Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna
 • organizacja pracy na plikach i folderach.
 • Znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych.połączeń oraz łączenie się z siecią.
 • Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych.
 • Znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności i znajomości głównych zagadnień w odniesieniu do Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej, komputerów, sprzętu i oprogramowania.
 • Potwierdza znajomość zasad efektywnej pracy na komputerze.

Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie

KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Komputery i sprzęt

 • ICT

 • Sprzęt

 • Oprogramowanie i licencjonowanie

 • Uruchamianie i zamykanie

Pulpit, ikony

Ustawienia

 • Pulpit i ikony

 • Korzystanie z okien

 • Narzędzia i ustawienia

Efekty pracy

 • Drukowanie

 • Praca z tekstem

Zarządzanie plikami

 • Pliki i foldery

 • Organizacja plików i folderów

 • Przechowywanie i kompresja

Sieci

 • Pojęcia związane z siecią

 • Dostęp do sieci

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ochrona danych i urządzeń

 • Złośliwe oprogramowanie

 • Zdrowie i ochrona środowiska

B2 Podstawy pracy w sieci

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji

w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje

Kandydata:

 • Znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
 • Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem
 • różnych funkcji.
 • Efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych
 • informacji.
 • Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony.
 • Znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej.
 • Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty.
 • Używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności i znajomości głównych zagadnień w odniesieniu do wyszukiwania informacji w Internecie oraz bezpieczeństwa w sieci.
 • Zaświadcza o umiejętności efektywnego wykorzystania komputera w sieci.

Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie

KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Zasady przeszukiwania Internetu

 • Kluczowe zasady

 • Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przeglądanie Internetu

 • Korzystanie z przeglądarek

 • Narzędzia i ustawienia

 • Zakładki

 • Drukowanie z Internetu

Informacje uzyskane z Internetu

 • Szukanie

 • Krytyczna ocena treści

 • Prawo autorskie, ochrona danych

Pojęcia związane z komunikacją

 • Komunikacja online

 • Narzędzia komunikacyjne

 • Zasady poczty elektonicznej

Używanie poczty elektronicznej

 • Wysyłanie poczty

 • Odbieranie poczty

 • Narzędzia i ustawienia

 • Organizacja poczty

 • Używanie kalendarza

B3 Przetwarzanie tekstów

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje

Kandydata:

 • Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach.
 • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy.
 • Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdziałania i wysyłania.
 • Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu.
 • Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej.
 • Dopasowanie ustawień strony.
 • Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do używania edytora tekstu.
 • Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy w edytorze tekstu.

Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie

KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Praca z aplikacją

 • Praca z dokumentami

 • Zwiększanie wydajności pracy

Tworzenie dokumentu

 • Wprowadzenie tekstu

 • Zaznaczanie, edycja

Formatowanie

 • Tekst

 • Akapity

 • Style

Obiekty

 • Tworzenie tabel

 • Formatowanie tabeli

 • Obiekty graficzne

Korespondencja seryjna

 • Przygotowanie

 • Wydruki

Przygotowanie wydruków

 • Ustawienia

 • Sprawdzanie dokumentu i drukowanie

B4 Arkusze kalkulacyjne

Moduł ten pozwala kandydatowi wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje

Kandydata:

 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.
 • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
 • Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami.
 • Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
 • Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach.
 • Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach.
 • Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu.
 • Dostosowywanie ustawień strony.
 • Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do używania arkusza kalkulacyjnego.
 • Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie.

KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Użycie aplikacji

 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi

 • Udoskonalenie jakości i wydajności pracy

Komórki

 • Wprowadzanie, zaznaczanie

 • Edycja, sortowanie

 • Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

Zarządzanie arkuszami

 • Wiersze i kolumny

 • Arkusze

Reguły i funkcje

 • Reguły arytmetyczne

 • Funkcje

Formatowanie

 • Liczby / daty

 • Zawartości komórek

 • Wyrównywanie, obramowanie komórek

Wykresy

 • Tworzenie

 • Edycja

Formatowanie arkusza

 • Ustawienia

 • Sprawdzanie i drukowanie