ECDL Standard

ECDL STANDARD

Certyfikat ECDL Standard zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych. W naszej agencji oferujemy uzyskanie certyfikatu sprawnego posługiwania się czterema modułami ( S1-S3 oraz S9)

MODUŁY STANDARD:

S1 Użytkowanie baz danych

Moduł ten pozwala udowodnić rozumienie zasad tworzenia baz danych i wykazać się umiejętnościami związanych z obsługą aplikacji do tworzenia baz danych.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje

Kandydata:

 • Rozumienie istoty baz danych i ich zasad i obsługi.

 • Tworzenie prostej bazy danych i przeglądanie zawartości bazy danych w różnych rubrykach.

 • Tworzenie tabel, definiowanie i modyfikacja pól oraz ich właściwości : wstawanie i edycja danych.

 • Sortowanie i filtrowanie bazy danych w celu otrzymania konkretnej informacji z bazy danych.

 • Praca z formularzami : tworzenie, modyfikowanie i ich formatowanie.

 • Praca z raportami : tworzenie standardowych raportów, przygotowywanie wydruków do dystrybucji.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do używania aplikacji do tworzenia baz danych.

 • Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy w aplikacjach do tworzenia baz danych.

 • Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie.

KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Rozumienie istoty baz danych

 • Kluczowe pojęcia

 • Organizacja baz danych

 • Relacje

 • Operacje

Obsługa aplikacji

 • Praca z bazami danych

 • Typowe zadania

Tabele

 • Rekordy

 • Projekt

Wybieranie informacji z baz danych

 • Podstawowe operacje

 • Kwerendy ( zapytania)

Obiekty

 • Formularze

Wydruki

 • Raporty, wysyłka danych

 • Drukowanie

S2 Grafika menadżerska i prezentacyjna

Moduł ten pozwala udowodnić znajomość zasad tworzenia prezentacji i potwierdza umiejętności związane z obsługą aplikacji do tworzenia prezentacji.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje

Kandydata:

 • Praca z prezentacjami i zapisywanie ich w różnych formatach.

 • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy celu zwiększenia wydajności pracy.

 • Znajomość widoków prezentacji i praca z nimi, stosowanie wzorców slajdów oraz zapisywanie prezentacji w różnych formatach.

 • Praca w prezentacji z tekstem: edycja i formatowanie go.

 • Tworzenie prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrej prezentacji.

 • Tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów jako graficzna metoda prezentacji informacji.

 • Wstawianie i edycja rysunków, zdjęć i innych obiektów graficznych.

 • Stosowanie animacji i efektów w prezentacji.

 • Używanie narzędzi do sprawdzania poprawności językowej prezentacji.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do używania aplikacji do tworzenia prezentacji.

 • Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy w aplikacjach do tworzenia prezentacji.

 • Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie.

KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Używanie aplikacji

 • Praca z prezentacjami

 • Zwiększanie wydajności pracy

Tworzenie prezentacji

 • Widoki prezentacji

 • Slajdy

 • Wzorzec slajdu

Tekst

 • Posługiwanie się tekstem

 • Formatowanie

 • Listy

 • Tabele

Wykresy

 • Praca z wykresami

 • Schemat organizacyjny

Obiekty graficzne

 • Wprowadzenie , manipulacja

Przygotowanie pokazu slajdów

 • Przygotowanie prezentacji

 • Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji

S3 IT Security

Moduł ten pozwala kandydatom wykazać się znajomością głównych zagadnień związanych z bezpiecznym korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w życiu codziennym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod i aplikacji do zabezpieczenia umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu połączenia sieciowego i umiejętności właściwego zarządzania informacjami i danymi.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje

Kandydata:

 • Znajomość głównych aspektów dotyczących znaczenia zabezpieczenia informacji i danych, fizycznego bezpieczeństwa, prywatności i kradzieży tożsamości.

 • Umiejętność ochrony komputera, ochrony urządzeń komputerowych i sieci przed szkodliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem.

 • Znajomość pojęć związanych z siecią, rodzajami sieci, połączeniami sieciowymi, zaporą ogniową.

 • Przeglądanie Internetu, bezpieczne komunikowanie się przez Internet.

 • Zrozumienie aspektów bezpieczeństwa, związanych z komunikacją wiadomości e-mail i komunikacja w czasie rzeczywistym.

 • Tworzenie kopii zapasowej danych i przywracanie danych z kopii, bezpieczne przechowywanie danych i urządzeń.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • Świadczy o znajomości kluczowych zasad związanych z wagą bezpiecznej informacji i bezpieczeństwa danych, fizycznego bezpieczeństwa, prywatności i kradzieży tożsamości.

 • Zaświadcza o znajomości kluczowych metod związanych z bezpieczeństwem sieci.

 • Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie.

KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Kwestie bezpieczeństwa

 • Zagrożenia dla innych

 • Wartość informacji

 • Bezpieczeństwo osobiste

 • Bezpieczeństwo plików

Złośliwe oprogramowanie

 • Definicja i funkcje

 • Typy

 • Ochrona

Bezpieczeństwo w sieciach

 • Sieci

 • Połączenia sieciowe

 • Sieci bezpieczeństwa

 • Kontrola dostępu

Bezpieczeństwo w Internecie

 • Przeglądanie Internetu

 • Portale społecznościowe

Komunikacja

 • E-maile

 • Komunikacja online w czasie rzeczywistym

Bezpieczeństwo danych

 • Zabezpieczenie danych i tworzenie kopii zapasowych
 • Bezpieczne usuwanie danych

S9 IT Rozwiązywanie problemów

Moduł tej jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych, zarówno początkujących jak i zaawansowanych. Egzamin z tego modułu wymaga od Kandydata wiedzy i umiejętności radzenia sobie z podstawowymi i trudniejszymi problemami, spotykanymi we współczesnym świecie nowoczesnych technologii cyfrowych. Uniwersalność podejścia do rozwiązywania problemów, która towarzyszyć będzie sylwetce osoby, która pozytywnie zdała egzamin, będzie cenionym atutem dla każdego pracodawcy.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje

Kandydata:

 • Umiejętność rozwiązywania prostych problemów technicznych z urządzeniami komputerowymi jak również cyfrowymi urządzeniami mobilnymi jak smart fon czy tablet.

 • Umiejętność rozwiązywania prostych problemów programistycznych i systemowych.

 • Stosowanie zasad BHP przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów komputerowych czy bezpieczeństwa teleinformacyjnego.

 • Umiejętność łączenia problemu z konkretnym podzespołem i wyszukiwania rozwiązania od analizy poprawności instalacji podzespołu do jego diagnostyki oprogramowaniem specjalistycznym.

 • Znajomość katalogu typowych problemów dotyczących sprzętu oraz oprogramowania.

 • Rozpoznawanie niepoprawnych wartości parametrów diagnostyki sieciowej.

 • Znajomość podstawowych narzędzi diagnostycznych i umiejętność oceny narzędzia pod względem przydatności do rozwiązywanego problemu.

 • Znajomość źródła informacji pomocnych w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów.

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

 • Zaświadcza o umiejętności rozwiązywania prostych problemów sprzętowych, programistycznych i systemowych.

 • Zwiększa wydajność pracy użytkownika i pozwala zaoszczędzić czas.

 • Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w stosowaniu narzędzi diagnostycznych.

 • Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata. To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie.

KATEGORIA

OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Rozwiązywanie problemów technicznych

 • Budowa komu pera

 • Budowa i specyfika działania urządzeń peryferyjnych
 • Urządzenia mobilne
 • Problemy z urządzeniami sieci komputerowej

Rozwiązywanie problemów systemowych

 • Systemy operacyjne

 • Aplikacje użytkowe

 • Postępowanie ze złośliwych oprogramowaniem

Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

 • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
 • Narzędzie diagnostyczne

Innowacyjne i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów

 • Źródła informacji o nowoczesnych technologiach

 • Ocena rozwiązań

Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

 • Źródła informacji o możliwych rozwiązaniach problemów komputerowych
 • Współpraca przy rozwiązywaniu problemów