ECDL Core

Certyfikat ECDL Core jest skierowany do osób, które są zainteresowane potwierdzeniem kompetencji w siedmiu modułach tematycznych:

ECDL Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

  • dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów.

ECDL Moduł 2. Użytkowanie komputerów

  • znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.

ECDL Moduł 3. Przetwarzanie tekstów

  • poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.

ECDL Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne

  • wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.

ECDL Moduł 5. Bazy danych

  • tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

ECDL Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

  • użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.

ECDL Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych

  • użycie ogólno-światowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

Uczestnik zdaje 7 egzaminów – 1 egzamin teoretyczny i 6 egzaminów praktycznych przez okres 3 lat, w dowolnej kolejności po jednym lub po kilka modułów jednorazowo. Czas trwania każdego egzaminu wynosi 45 minut i wymaga 75% poprawnych odpowiedzi aby go zatwierdzić.