e-Citizen

Certyfikat e-Citizen stanowi standard wiedzy z zakresu technologii informatycznej jaką powinien posługiwać się przeciętny obywatel. Certyfikat ten został opracowany z myślą o osobach, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem. e-Citizen został zaprojektowany aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet korzystając z e-usług takich jak: e-mail, e-zadanie, e-zakupy, e-learning, e-banki i inne.

Kurs podzielony jest na trzy bloki tematyczne.

Blok 1. Umiejętności podstawowe

Blok o nazwie Umiejętności podstawowe umożliwia sprawdzenie poziomu sprawności i wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem. Kandydat znając sprzęt i oprogramowanie będzie zdolny do przetwarzania plików oraz folderów a także będzie umiał pracować z ikonami i oknami na ekranie komputerowym. Kandydat będzie umiał także tworzyć proste dokumenty, przeglądać strony internetowe i posługiwać się pocztą elektroniczną.

1.1. KOMPUTER

 • Rozpoznawanie głównych części komputera
 • Włączanie komputera
 • Rozpoznawanie ikon na pulpicie i poruszanie się po menu
 • Manipulowanie oknami na pulpicie
 • Używanie myszy/klawiatury do realizacji czynności
 • Właściwe wyłączanie komputera
 • Wykorzystywanie funkcji pomocy

1.2. PLIKI I FOLDERY

 • Przeglądanie folderów i ścieżek dostępu
 • Rozpoznawanie różnych typów plików
 • Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów
 • Usuwanie plików i folderów

1.3. PROSTE PROGRAMY

 • Wykorzystanie podstawowych programów do tworzenia nowego dokumentu
 • Otwieranie istniejących dokumentów
 • Wprowadzanie tekstu i dokonywanie drobnych zmian edycyjnych
 • Zapisywanie plików w różnych formatach takich jak: doc, txt, rtf, html
 • Drukowanie
 • Zamykanie programów

1.4. PODSTAWY INTERNETU

 • Zrozumienie istoty Internetu
 • Rozróżnienie Internetu od Word Wide Web (WWW)
 • Rozeznanie się w podstawowych terminach „codzienności” komputerowej takich jak komputer osobisty, modem, połączenie telefoniczne, konto ISP, e-mail, przeglądarka plików
 • Zrozumienie pojęcia URL i jego powiązania z adresowaniem sieci
 • Wprowadzanie URL w przeglądarce internetowej do uzyskania konkretnej strony Web
 • Używanie przeglądarki, używanie URL, linków tekstowych i graficznych do przemieszczania się pomiędzy stronami

1.5. PODSTAWY POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 • Zrozumienie istoty poczty elektronicznej
 • Zrozumienie budowy adresu poczty elektronicznej
 • Zrozumienie pojęć: ISP, konto e-mail, skrzynka pocztowa, wirus
 • Używanie oprogramowania pocztowego do tworzenia wiadomości e-mailowych
 • Otwieranie e-maili
 • Wysyłanie e-maili
 • Dołączanie plików do listów e-mail
 • Odpowiadanie i przesyłanie odpowiedzi kolejnym odbiorcom
 • Uaktualnianie książki adresowej

 

Blok 2. Wyszukiwanie informacji

Blok o nazwie Wyszukiwanie informacji stanowi podstawę do testu praktycznego, sprawdzającego wiedzę teoretyczną i umiejętności z tej dziedziny. Uświadamia Kandydata o naturze i rozległości informacji, osiągalnych poprzez Internet w obszarach wiadomości rządowych, konsumenta, podróżowania, oświaty i szkoleń, zatrudnienia, zdrowia, grup zainteresowań i biznesu.

Kandydat będzie zdolny do wyszukiwania informacji z szerokiego zakresu źródeł internetowych używając przeglądania i kluczowych technik wyszukiwania oraz będzie umiał zachować informacje w użytecznym dla niego formacie.

Kandydat także doceni niektóre z zagadnień i ryzyka powiązane z Internetem, takie jak wiarygodność informacji, bezpieczny dostęp, wirusy, spam, środki bezpieczeństwa danych osobowych i rodzicielskiej kontroli dostępu oraz będzie mógł podjąć stosowne środki ostrożności.

2.1. WYSZUKIWANIE

 • Zrozumienie istoty funkcjonowania wyszukiwarki
 • Użycie mechanizmu wyszukiwarki dla słów kluczowych
 • Stosowanie kryteriów wyszukiwania
 • Odpowiednie połączenie poszukiwania i przeglądania w zdobywaniu informacji
 • Kopiowanie i wklejanie tekstu oraz URL ze stron internetowych
 • Zapisywanie obrazu ze stron internetowych
 • Zapisywanie stron internetowych
 • Drukowanie stron internetowych
 • Dodawanie strony internetowej do Ulubionych/Zakładek

2.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Zrozumienie problemu i ryzyka niepożądanej poczty i umiejętność podjęcia zapobiegawczego działania
 • Zrozumienie problemu i ryzyka zagrożeniem wirusem i umiejętność podjęcia zapobiegawczego działania
 • Zrozumienie potrzeby bezpiecznego dostępu do Internetu wraz z opisaniem dowolnej metody zastosowania środków bezpieczeństwa
 • Rozumienie potencjalnego zagrożenia przy wprowadzaniu do Internetu informacji poufnych i osobowych oraz umiejętność podjęcia środków zapobiegawczych
 • Znajomość praw konsumenta i środków ochrony dostępnych dla obywatela podczas zakupów w Internecie
 • Zrozumienie zagadnienia potencjalnej nieuwierzytelnionej natury witryn internetowych i ryzyka napotkania nieprawdziwych i niesolidnych informacji; możliwość podjęcia środków ostrożności
 • Zrozumienie problemu i zagrożenia niekontrolowanego dostępu do Internetu przez dzieci i zdolność do ustawienia rodzicielskiej kontroli dostępu

2.3. INFORMACJE: DOSTĘP – UŻYCIE

 • Wiadomości: przeglądanie i wyszukiwanie aktualnych wiadomości takich jak lokalne, krajowe, z innych środków przekazu (TV, radio) i organizacji gospodarczych
 • Administracja: przeglądanie i bycie informowanym o rządowych świadczeniach socjalnych i usługach biznesowych, obecnych inicjatywach, prawach i ustawodawstwie, centralnym oraz lokalnym samorządzie w kwestiach aktualnego interesu, publicznej statystyce
 • Konsument: posiadanie bieżących informacji o usługach on-line takich jak bankowość, zagospodarowanie czasu wolnego, zakupach, lokalnej rozrywce, wydarzeniach kulturalnych, a także przeglądanie stron internetowych w celu zapoznania się z nowymi ofertami, dostępnością dóbr materialnych, cenami, zbliżającymi się wydarzeniami kulturalnymi
 • Podróże: znalezienie informacji o rozkładach jazdy i lotów (samolot, pociąg, autobus), miejscach rezerwacji, dostępności ofert wakacyjnych, rezerwacji hotelowych itd.
 • Oświata/Szkolenie: znajdowanie informacji o edukacji i szkoleniach kursowych (szkoły wyższe, kształcenie ustawiczne, wliczając w to e-szkolenie) i zapisywanie się na kursy; przeszukiwanie zasobów bibliotek w celu uzyskania informacji i odnośników referencyjnych
 • Zdrowie: przeglądanie i uzyskiwanie informacji: informacje o publicznej służbie zdrowia, prywatnej służbie zdrowia, medycynie niekonwencjonalnej, lekach refundowanych i ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Grupy zainteresowań: przeglądanie i uzyskiwanie informacji o organizacjach społecznych, ochotniczych, organizacjach wolontariackich i pozarządowych, grupach oraz listach dyskusyjnych
 • Biznes: przeglądanie w celu uzyskania gospodarczych informacji z poinformowaniem o wewnętrznych i zewnętrznych sieciach instytucji w klasie biznes

Blok 3. e-Uczestnictwo

Blok o nazwie e-Uczestnictwo stanowi podstawę do testu praktycznego z umiejętności wykorzystania świata wirtualnego jako elementu niezbędnego by Kandydat stał się e-Obywatelem.

Jako e-Obywatel Kandydat teraz zostanie wprowadzony do fascynującego świata zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich, podróży, oświatowo-szkoleniowych, zatrudnienia, zdrowia, grupy interesu i biznesu. Kandydat będzie zdolny bez problemów realizować codziennie zadania takie jak kupowanie CD lub książek, płacenia rachunków, bankowości on-line albo dokonywać rezerwacji turystycznych. Kandydat również będzie mógł uzyskać dostęp do różnorodnych serwisów informacyjnych i realizować takie zadania jak: wypełnianie druku zeznania podatkowego, dowiadywanie się o nowych aktach prawnych, składanie podania o pracę, zapisania na kurs, umawianie się na wizytę u lekarza albo uczestniczenie w forum dyskusyjnym on-line.

Kandydat ponadto doceni, że niektóre zagadnienia i zagrożenia powiązane są z korzystaniem z Internetu. Są to przede wszystkim potencjalne zagrożenia w transakcjach kartą kredytową i płatniczą, pozbawieni skrupułów dostawcy on-line i znaczenie danych sprawdzających formy on-line, by móc podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Ukończywszy wszystkie trzy Bloki, Kandydat jest gotowy zająć swoje miejsce w świecie on-line jako odpowiedzialny e-obywatel i cieszyć się okazjami, które ten świat ofiarowuje.

3.1. SERWISY ON-LINE

 • Zrozumienie istoty formularza internetowego
 • Zrozumienie jak działa formularz internetowy: użycie menu, pól do oznaczenia, rachunków, wprowadzanie danych, przyciski wprowadzania i wysyłania, komunikaty błędu etc.
 • Zrozumienie znaczenia kontroli danych w formularzach
 • Problem potencjalnego funkcjonowania nieuwierzytelnionych dostawców internetowych i ryzyko korzystania z ich usług; zdolność podjęcia środków zabezpieczających
 • Zrozumienie ryzyka zabezpieczenia szczegółów znajdujących się na karcie bankomatowej podczas wypełniania formularza, wraz z możliwością przedsięwzięcia kroków zapobiegawczych

3.2. UCZESTNICTWO: DOSTĘP-INTERAKCJA-WYKORZYSTANIE

 • Wiadomości: Umiejętność wypełnienia ankiety prezentującej Twój punkt widzenia na wskazany temat i wysłania jej poprzez pocztę elektroniczną
 • Administracja: Umiejętność wysłania poczty elektronicznej z prośbą o informacje, pobranie informacji z serwisu administracji rządowej, składanie zeznania podatkowego, zgłaszanie własnych propozycji do biur wyborczych, udział w dyskusjach partii politycznych
 • Konsument: Umiejętność wysłania e-maila do swojego banku z zapytaniem o bankowość internetową, przepływ środków pieniężnych pomiędzy kontami, kupowanie biletu do teatru, uzyskanie oferty zakupu samochodu, zakup płyt CD lub książek, opłacanie rachunków itd.
 • Podróże: Umiejętność rezerwacji lotu, zarezerwowania pokoju hotelowego, wynajęcia samochodu
 • Oświata/Szkolenia: Umiejętność wysłania e-maila z prośbą o informację o kursie, wypełnienia formularza zapisu na kurs, zarezerwowania książki w bibliotece; uczestnictwo w środowisku interaktywnej internetowej klasie lub kursie
 • Zatrudnienie: Umiejętność wypełnienia internetowego formularza dotyczącego pracy, wysłania emaila ze swoim CV do agencji pośrednictwa pracy albo potencjalnego pracodawcy
 • Zdrowie: Umiejętność wypełnienia formularza z prośbą o broszurę lub bliższe dane związane z problemem zdrowotnym, wysłania emaila z prośbą o konsultacje w lokalnym szpitalu oraz wypełnianie roszczeń ubezpieczeniowych
 • Grupy zainteresowań: Umiejętność wysyłania wiadomości na listy dyskusyjne, zapisywania się do grup dyskusyjnych, uczestniczenie w specjalnych grupach dyskusyjnych
 • Biznes: Umiejętność przedstawiania kosztów roszczeń, wysyłania raportów handlowych do sieci wewnętrznej firmy, porządkowania roczny lub środowiskowy raport oraz przygotowania i wysłania zapytania o możliwości zatrudnienia