Dla Akcjonariuszy

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SARR S.A. W DNIU 21.09.2020 GODZ. 10.00 ( UL. JAGIELOŃSKA 14 II PIĘTRO ) W dniu 15.09.2020 Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przesłało ofertę specjalną ( aktualizacja ) w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy : SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTAZ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia 2019 roku do … Czytaj dalej Dla Akcjonariuszy