Dla Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki:
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Jagiellońska 14


PROTOKÓŁ ZWYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


BILANS 2019