Dla Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCONARIUSZY W DNIU 21.06.2022R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCONARIUSZY W DNIU 25.01.2022R.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30.06.2021r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCONARIUSZY W DNIU 30.06.2021R.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SARR S.A. W DNIU 21.09.2020 GODZ. 10.00 ( UL. JAGIELOŃSKA 14 II PIĘTRO )

W dniu 15.09.2020 Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przesłało ofertę specjalną ( aktualizacja ) w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy :

Pliki do pobrania :

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki:
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Jagiellońska 14


PROTOKÓŁ ZWYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


BILANS 2019