Dla Akcjonariuszy

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SARR S.A. W DNIU 21.09.2020 GODZ. 10.00 ( UL. JAGIELOŃSKA 14 II PIĘTRO )

W dniu 15.09.2020 Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przesłało ofertę specjalną ( aktualizacja ) w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy :

Pliki do pobrania :

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki:
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Jagiellońska 14


PROTOKÓŁ ZWYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


BILANS 2019