Florystyka z elementami dekoracji i aranżacji wnętrz

Szkolenie „Florystyka z elementami dekoracji i aranżacji wnętrz” obejmuje 150 h zajęć teoretyczno – zawodowych oraz praktycznych z zakresu obejmującego trzy moduły tematyczne, w tym:
Moduł I – obejmuje 80 godzin zajęć z podstaw teoretyczno-zawodowych pracy na stanowisku florysty z elementami decoupagu i dekoracji wnętrz,
Moduł II – obejmuje 20 godzin zajęć z obsługi kasy fiskalnej,
Moduł III – zajęcia praktyczne –w wymiarze 50 godz.
Każdy uczestnik szkolenia w czasie trwania kursu ma zapewnione:
-warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
– odpowiednie zaplecze sanitarne,
– potrzebne materiały do odbycia szkolenia, w tym: odpowiednie narzędzia i materiały florystyczne oraz zdobnicze w odpowiedniej ilości i jakości (praca na żywym materiale roślinnym oraz na materiale florystycznym sztucznym),
– specjalnie utworzone stanowiska florystyczne – dla każdego uczestnika szkolenia,
– indywidualny dostęp do kasy fiskalnej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie „Florystyka z elementami dekoracji i aranżacji wnętrz” skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę w tym zawodzie. Osoba zgłaszająca się na szkolenie powinna mieć ukończone 18 lat oraz wykazywać chęć udziału w zajęciach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych
do podjęcia pracy w zawodzie florysty.

Program szkolenia

Moduł I
„Zadania zawodowe florysty” (80h)

W trakcie zajęć uczestnik szkolenia zapozna się m.in. z:

– charakterystyką pracy w kwiaciarni,
– zasadami doboru barw w tworzeniu kompozycji florystycznych,
– technikami układania kwiatów,
– stylami kompozycji we współczesnej florystyce,
– technikami wykonywania wianków, bukiecików i ozdób z kwiatów ciętych oraz dodatków roślin zielonych,
– podziałem roślin ozdobnych wykorzystywanych do dekoracji i układania wiązanek,
– rodzajami materiałów dekoratorskich wykorzystywanych w bukieciarstwie, dekoratorstwie, pakowaniu towaru i prezentów,
– podstawowymi narzędziami, urządzeniami i akcesoriami niezbędnymi w pracy florysty,
– zasadami i metodami utrwalania, suszenia i preparowania roślin;
– zasadami marketingu i reklamy w handlu kwiatami,
– etyką zawodową na stanowisku florysty,
– zasadami, technikami oraz stylami aranżacji wnętrz.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił m.in.:

– organizować stanowisko i miejsce pracy zgodnie z zasadami BHP, i p.poż.
– organizować zaopatrzenie w materiały wykorzystywane do pakowania towaru, prezentów,
– organizować zaopatrzenie w materiały wykorzystywane w kwiaciarni,
– wdrażać najnowsze trendy florystyczne i dekoratorskie,
– pozyskiwać nowe zlecenia na wykonywanie dekoracji florystycznych,
– pielęgnować kwiaty cięte i doniczkowe
– obsługiwać klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży,
– realizować płatności gotówkowe i bezgotówkowe oraz rozpatrywać ewentualne reklamacje,
– nawiązywać i podtrzymywać kontakt z klientem,
– dekorować wnętrze kwiaciarni i okna wystawowego,
– wykonywać wiązanki okolicznościowe, butonierki oraz ozdoby do włosów z kwiatów oraz dekoracje świąteczne,
– tworzyć kompozycje z kwiatów ciętych w różnych naczyniach oraz ślubne kompozycje na samochód,
– zdobić metodą decoupage na szkle, kartonie, ceramice i innych materiałach,
– artystycznie pakować prezenty,
– tworzyć dekoracje okolicznościowe.

Moduł II
Obsługa kasy fiskalnej (20 h)

W trakcie modułu II uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności z obsługi kasy fiskalnej, m.in.:

– zapozna się z budową oraz rodzajami i zastosowaniem kas fiskalnych,
– pozna charakterystykę dokumentów kasowych ((paragon, raport dobowy i raport okresowy),
– zapozna się programowaniem kas fiskalnych,
– nauczy się transmisji danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych,
– nauczy się rozpoznawania i kontroli znaków pieniężnych,
– pozna błędy obsługi i sposoby ich rozwiązywania,
– nabędzie praktycznych umiejętności z obsługi: metkownicy, wagi elektronicznej, czytników kodów kreskowych, czytników kart płatniczych (opis rynku kart płatniczych i zasady działania kart płatniczych, rodzaje transakcji kartami płatniczymi, zabezpieczanie kart i procedury weryfikacyjne, wykonywanie transakcji kartami płatniczymi, budowa terminala/PINpada, doładowania telefonów komórkowych).

Moduł III
„Praktyka zawodowa”
Obejmuje 80 godzin zajęć w studiu florystycznym na terenie Nowego Sącz.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz otrzymaniu pozytywnej opinii z odbytej praktyki uczestnik otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186) oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2010, Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.).