Instytucje otoczenia biznesu

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Jagiellońska 14
33–300 Nowy Sącz
tel. 18-440-81-63, fax 18-442-29-50
e-mail: sarr@sarr.com.pl
www.sarr.com.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12-617-66-00
e-mail: marr@marr.pl
www.marr.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ul. Pańska 81/83
00-843 Warszawa
tel. 22-430-80-80
www.parp.gov.pl

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Wyspiańskiego 13
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18-442-35-68, 18-442-35-69
e-mail: ekuba@inkubator.nowysacz.pl
www.inkubator.nowysacz.pl

MMC Brainville

ul. Myśliwska 2
33-300 Nowy Sącz
tel. 18-449-94-63 fax 18-449-94-61
e-mail: biuro@brainville.pl
www.brainville.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12-376-91-00, 12-376-91-91, 12-376-91-93
e-mail: info@mcp.malopolska.pl
http://www.mcp.malopolska.pl/

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Tel. (18) 442 25 78, 442 25 79
 Fax. (18) 442 25 11
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-nowym-saczu/

Sądecka Izba Gospodarcza

ul. Zielona 27
33–300 Nowy Sącz
tel. 18-449-91-64, tel./fax 18-449-91-65
e-mail: biuro@sig.org.pl
www.sig.org.pl

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa fdpa
Biuro Terenowe w Nowym Sączu
ul. Tarnowska 28
33-300 Nowy Sącz
Tel./fax: 18 441 35 66

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL
ul. Wyspiańskiego 22
33–300 Nowy Sącz
tel./fax 18-547-53-03
e-mail: ajsmuzyk@wp.pl
www.stopil.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Klub Sądecki”
ul. Wyspiańskiego 22
33–300 Nowy Sącz
tel. 18-547-46-07, fax 18-547-36-96
e-mail: klub_sadecki@wp.pl
www.klubsadecki.cba.pl

Nowosądecka Izba Turystyczna
Rynek 19
33–300 Nowy Sącz
tel. 18-547-54-72, tel./fax 18-547-54-74
e-mail: nit@mnet.pl
www.nit.mnet.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Rynek 11
33–300 Nowy Sącz
tel. 18-443-75-21, tel./fax 18-444-49-25
e-mail: cech@nowysacz.com.pl
www.cech.nowysacz.com.pl

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Żółkiewskiego 18
33–300 Nowy Sącz
tel./fax 18-443-66-69, 18-443-66-89
e-mail: izba.rzem.ns@pro.onet.pl
www.izbarzem.nsi.pl

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług
Rynek 10
33–300 Nowy Sącz
tel./fax 18-443-77-15
e-mail: kongregacja@onet.pl
www.kongregacjakupiecka.com.pl

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 4 (BGŻ, piętro III, pok. 300)
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18-4444-796
e-mail: biuro@poreczenia.pl
www.poreczenia.pl