Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród nowosądeckich Romów

logosy-pkr

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 1 października 2016 r. realizuje projekt pn.

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród nowosądeckich Romów”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym

SZUKASZ PRACY?

a może

CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE?

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

JEŚLI:

 •  jesteś osobą bezrobotną pochodzenia romskiego
 • masz 18 do 64 lat
 • mieszkasz na terenie Miasta Nowego Sącza lub Gminy Łącko

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I SKORZYSTAJ Z:

 •  doradztwa zawodowego
 • szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej oraz umiejętności społecznych
 • wybranego przez Ciebie szkolenia zawodowego
 • 4 – miesięcznego stażu zawodowego
 • możliwości podjęcia pracy

WSZYSTKIE PROPONOWANE FORMY WSPARCIA SĄ BEZPŁATNE!!!

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

 • zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i staż
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • badania lekarskie dla osób podejmujących staż

TU UZYSKASZ INFORMACJE O PROJEKCIE:

Biuro projektu:

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz,
tel.: 18 440 81 63, wew. 36 lub 37

e –mail: ssulkowska@sarr.com.pl, mduszka@sarr.com.pl

Regulamin oraz formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej

Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego www.sarr.com.pl oraz w biurze projektu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu bezrobotnej społeczności romskiej poprzez integrację społeczno-zawodową niezbędną w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu z UE: 500 184,08 zł.

Ulotka