Urzędy

Urząd Miasta Nowego Sącza

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Tel: 18-443-53-08
Fax: 18-443-78-63
urzad@nowysacz.pl
www.nowysacz.pl

Wydział ds. Przedsiębiorczości
ul. Narutowicza 6 (I piętro), 33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 443 43 54, 18 414 50 90
fax: 18 414 50 91
e-mail: wpr@nowysacz.pl

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 41 41 600
e-mail : ko@starostwo.nowy-sacz.pl
www.starostwo.nowy-sacz.pl

 

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

ul. Barbackiego 10, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: 18-547-38-08
Fax: 18-547-38-01
www.usnowysacz.pl

Telefoniczna informacja podatkowa
centrala tel.: 18-547-38-08
Podatek dochodowy – nr: 212, 240
Podatek VAT – nr: 213, 239
Dział podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych: wewnętrzny 227.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: (18) 449-80-00
Fax: (18) 449-80-05
www.zus.pl

 

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: 18-442-91-10 / 18 442 91 13,
Fax: 18 442 99 84
sup@sup.internetdsl.pl
www.pup.nowysacz.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz
Tel.:018-440-08-08
Fax: 018-440-08-08 w. 300
ko@pup.powiat-ns.pl
www.pup.powiat-ns.pl