Dla przedsiębiorców

Witamy na stronie Dla przedsiębiorców utworzonej przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

BONY SZKOLENIOWE

Sądecka agencja rozwoju regionalnego pomaga w tworzeniu i realizowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie Sądeckie bony szkoleniowe.

Dla kogo ?

  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sadeckiego ( miasta Nowy Sącz, powiatu Nowosądeckiego, Limanowskiego i Gorlickiego )

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać ?

  • dofinansowanie kosztów usług rozwojowych czyli udziału w szkoleniach, kursach, doradztwie oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje

Jakie korzyści ?

  • dofinansowanie do 80% kosztów usługi rozwojowej,
  • rozwój Twojej firmy

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych poprzez możliwość skorzystania z bonów rozwojowych, w ramach oferty z BUR ( baza usług rozwojowych )

Projekt realizowany jest od 1 luty 2020 do 31 stycznia 2023

Źródło dofinansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 11 384 088,08 zł, w tym 9 613 848,08 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawach projektu:

Specjalista ds. szkoleń: Joanna Kita,

E-mail: jkita@sarr.com.pl

Specjalista ds. szkoleń: Sławomir Pustułka, 

Email: spustulka@sarr.com.pl