Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Szkolenia

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Nowym Sączu przygotowała cykl szkoleń, na które można uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego skierowanych do pracowników Państwa przedsiębiorstwa.
Ekspertami prowadzącymi szkolenia będą wybitni teoretycy i zarazem praktycy, specjaliści 
w poszczególnych dziedzinach, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem zawodowym, doskonale orientujący się w poszczególnych zakresach oferowanych szkoleń, ale i również w problematyce pracy.
Zdając sobie sprawę, że bardzo ważnym elementem ograniczającym możliwość szkolenia kadry pracowniczej jest mała dyspozycyjność pracowników (tym bardziej jeśli w szkolenie zaangażowany jest np. cały zespół), dlatego na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zorganizować szkolenia na zamówienie, również w biurach/siedzibach firmy (od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach 7:00 – 20:00).

Specjalnie na potrzeby Państwa firmy przygotowaliśmy takie szkolenia jak:

 • Dla pracowników administracji
  • Pracownik administracyjno-biurowy
  • Księgowy z elementami podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Specjalista ds. kadrowo-płacowych
  • Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej
  • Archiwizacja dokumentów w projektach unijnych
  • Kurs AutoCAD
 • Dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora, Sanatoriów
  • Specjalistyczny kurs z zakresu technik postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo-szkieletowym u pracowników służby zdrowia rozszerzony o tematykę pracy z osobami przewlekle chorymi i/lub chorymi w  stanach terminalnych
  • Teoretyczne i techniczne aspekty zakażeń wewnątrzszpitalnych – kontrola rozprzestrzeniania infekcji. Podstawy obserwacji pogorszenia stanu pacjenta.
  • Cewnikowanie pęcherza moczowego
  • Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, leczonym chirurgicznie
  • Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji rozszerzony o tematykę Ochrony Danych Osobowych uwzględniających zmiany wprowadzone po 01.01.2015r.
  • Praktyczny kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) dla służb medycznych obejmujący tematykę najczęstszych stanów chorobowych, zagrożenia życia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz technik prawidłowego przekazywania trudnych informacji o stanie zdrowia i śmierci.
  • Ciężkie powikłania poprzetoczeniowe
  • Wewnątrzszpitalna resuscytacja krążeniowo-oddechowa / aktualizacja wytycznych European Resuscitation Council 2015
 • Dla pracowników gastronomii
  •  Barista
  • Kelner I i II stopnia
  • Carving
  • Barman
  • Kucharz potraw regionalnych
  • Sommelier
  • Cukiernik
  • Zdobnictwo cukiernicze
 • Dla pracowników ochrony
  • W ramach ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI ( załącznik) nasza oferta szkoleniowa ( 40 h ) obejmuje :
   1. Zagadnienia prawne – 4h
   2. Pomoc przedlekarska – 8h
   3. Wyszkolenie strzeleckie na strzelnicy – 12 h (zajęcia w grupach maksymalnie 12-16 osobowych z instruktorem)
   4. Zajęcia z samoobrony – 16 h  (zajęcia w salach gimnastycznych z instruktorem)
 • Dla pracowników recepcji ( wraz z obsługą obiektów gastronomiczno – turystycznych)
  • Akademia menedżera
  • Obsługa recepcji
  • Obsługa obiektów turystycznych
  • Obsługa obiektów gastronomicznych
  • Specjalista do spraw marketingu turystycznego
 • Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  • SEP D – grupa I,II,III
  • SEP E – grupa I,II,III
 • Dla księgowych, kadrowych
  • ZMIANY W PRZEPISACH VAT, PIT, CIT ORAZ ORDYNACJI PODATKOWEJ PO 1 STYCZNIA 2016 R.
  • SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
  • EXCEL DLA KSIĘGOWYCH – POZIOM ZAAWANSOWANY
  • ZMIANY W PRAWIE PRACY w 2016r.
 • Dla kierowników działów
  • Akademia przywództwa : zarządzanie ludźmi i motywowanie
  • Profesjonalna obsługa klienta
  • Motywowanie i wywieranie wpływów na pracowników
  • Team building – efektywna praca w zespole z elementami treningu kompetencji interpersonalnej
  • Kierowanie wizerunku firmy poprzez działania public relations
  • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Efektywna praca w zespole jako wsparcie dla zmian zachodzących i zarządzania przez cele
  • Odpowiedzialność osób zarządzających pracownikami
  • Logistyka
 • Dla operatorów urządzeń
  • Żurawi wieżowych
  • Żurawi przenośnych HDS
  • Wózków jezdniowych wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowej
  • Wózków jezdniowych specjalizowanych (tzw. koparki i ładowarki teleskopowe)
  • Koparko-ładowarki
  • Koparki jednonaczyniowe
  • Ładowarki jednonaczyniowe
  • Spycharki
  • Walce drogowe
  • Przecinarki do nawierzchni dróg
  • Narzędzia udarowe ręczne
  • Betoniarki
  • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
  • Piły mechaniczne do ścinki drzew
  • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  • Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (kruszarki)
  • Koparki jednonaczyniowe
  • Ładowarki jednonaczyniowe
  • Spycharki
  • Walce drogowe
  • Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych
  • Narzędzia udarowe ręczne
  • Przecinarki do nawierzchni dróg
  • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
  • Eksploatacja stacji uzdatniania wody
  • Systemy sterowania sieci przemysłowych
  • Specjalistyczny kurs z obsługi samochodów do czyszczenia kanalizacji
 • Dla operatorów urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego
  • Podesty ruchome przejezdne (zwyżki)
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – wózki widłowe
  • Obsługa wózków jezdniowych specjalizowanych – koparki i ładowarki teleskopowe
  • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych/widłowych
  • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem
  • Obsługa żurawi samojezdnych/samochodowych
  • Operator HDS

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt mailowy:

jkita@sarr.com.pl
mfraczek@sarr.com.pl
spustulka@sarr.com.pl