Szkolenia BHP on-line!

Szkolenia okresowe BHP realizowane są w całości za pośrednictwem Internetu w formie samokształcenia kierowanego dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Jak się zapisać?
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:

 • telefonicznie pod numerem: 0-18 440 81 63
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sarr@sarr.com.plWpłaty prosimy dokonywać na konto SARR: 11 8805 0009 0022 3193 2024 0005

Informacje szczegółowe:

Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem Internetu w formie samokształcenia kierowanego. Ustawodawca akceptuje samokształcenie kierowane jako formę szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych oraz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenie przebiega w następujących etapach:

 1. Zapisz się,
 2. po opłacie otrzymasz e-mail z materiałami i testami,
 3. rozwiąż i odeślij test,
 4. zaświadczenie otrzymasz pocztą.

Zaletą szkoleń on-line jest:

 • kształcenie na terenie całego kraju,
 • elektroniczne zapisy,
 • swobodny dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • konsultacje e-mailowe,
 • tak jest szybciej, taniej i prościej.

Cennik usług bhp on-line:

Liczba uczestników

Pracownicy administracyjno, biurowi, nauczyciele

Pracodawcy i kierownicy

1 – 5

40zł/os.

70/os.

Powyżej 5

do uzgodnienia

do uzgodnienia


Programy szkoleń:

I. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem:
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności zanaruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej.

4. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

II. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem prawa międzynarodowego.
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka: omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

 

ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA W FORMIE STACJONARNEJ!

 • Szkolenie wstępne BHP instruktaż ogólny (czas trwania 3 h)
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (czas trwania 8 h lekcyjnych)
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (czas trwania 8 h lekcyjnych)

Dla tej formy szkolenia cena ustalana jest indywidualnie.

Zapraszamy do zapoznania się z  Ulotką.