Microsoft Word

Word podstawowy

Tworzenie i edycja dokumentów w programie MS Word

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób, które rozpoczynają pracę z programem MS Word, chcą poznać program MS Word a także poszerzyć umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności związanych z tworzeniem i edytowaniem dokumentów przy użyciu Worda, a także opanowanie obsługi najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych funkcji programu MS Word.

Program szkolenia

Zdobycie umiejętności edycji tekstów w programie MS Word (3h):

 • poznanie budowy dokumentu,
 • nabycie umiejętności  poruszania się po dokumencie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy o trybach wyświetlania  odpowiednich do edycji, czytania z ekranu, wydruku.

Zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów (3h):

 • tworzenie nowych dokumentów (w tym formatowanie pisanego tekstu: rozmiar, krój czcionki, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie; używanie indeksu górnego, dolnego; miana koloru czcionki i tła tekstu; odstępy między wierszami (interlinia); poznanie skrótów klawiszowych przyspieszających pracę, wyrównywanie, wyśrodkowywanie i wyjustowywanie tekstu),
 • tworzenie dokumentów na podstawie szablonów,
 • wstawianie i edycja tabel ( w tym wypełnianie tabeli, modyfikacja tabel, formatowanie zawartości).

Zdobycie umiejętności wstawiania i edycji grafiki (3h):

 • wstawianie diagramów,
 • wstawianie ilustracji.

Zdobycie umiejętności wstawiania innych elementów dokumentu (3h):

 • wstawianie nagłówka, stopki, numeru strony,
 • wstawianie symboli specjalnych,
 • wstawianie pola tekstowego, obiektu data i godzina, przypisów dolnych i końcowych.

Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się korespondencją seryjną oraz wstawianie spisu treści(3h):

 • zrozumienie czym jest i do czego służy korespondencja seryjna,
 • nabycie umiejętności rozpoczynania korespondencji seryjnej,
 • tworzenie kopert, etykiet,
 • tworzenie i modyfikacja spisu treści.

Zapisywanie i drukowanie dokumentów (1h).

Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Uczestnicy utrwalają nabytą wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń. Duży nacisk jest położony na praktyczne wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennej pracy.

Word zaawansowany

Zaawansowane narzędzia edytora MS Word

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób, które znają program MS Word oraz wykorzystują jego narzędzia, ale chcą udoskonalić swoje umiejętności i w maksymalny sposób wykorzystać w praktyce edytor tekstów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zaawansowanego wykorzystania edytora MS Word.

Program szkolenia

Uczestnik szkolenia nabywa praktycznych umiejętności w zakresie:

Formaty plików (Zapisywanie dokumentów w określonych formatach dla wybranych użytkowników i sytuacji-2h).

Szablony dokumentów i ich wykorzystanie (2h)

Pola i elementy specjalne (5h):

 • autouzupełnianie, autotekst,
 • automatyczna numeracja stron dokumentu,
 • wstawianie i edycja równań,
 • wstawianie obiektów zewnętrznych – dokumenty PDF, wykresy z Excela, notatki dźwiękowe.

Tabele (8h):

 • modyfikacja tabel,
 • właściwości tabeli, modyfikowanie formatowania,
 • autoformatowanie tabeli,
 • wykorzystywanie funkcji do obliczeń,

Konspekty i odwołania (8h):

 • skorowidz najważniejszych haseł w dokumencie,
 • zakładki i odsyłacze – nawigacja w dokumencie,
 • przypisy dolne i końcowe,
 • podpisy do rysunków, automatyczny spis tabel i ilustracji,
 • ustalanie hierarchii dokumentów,
 • dokumenty główne i podrzędne.

Formularze i szablony (7h):

 • tworzenie profesjonalnych szablonów i dokumentów,
 • zarządzanie szablonami,
 • tworzenie dokumentów w postaci formularzy.

 Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Uczestnicy utrwalają nabytą wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń. Duży nacisk jest położony na praktyczne wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennej pracy.