Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA!

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie Umbrella Consulting Sp. z o.o. i Beta Consult Bohdan Turowski oraz z 7. jednostkami samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego:

  • Gminą Miejską Wałbrzych
  • Gminą Gryfów Śląski
  • Gminą Lubomierz
  • Gminą Mirsk
  • Gminą Miejską Piechowice
  • Gminą i Miastem Lwówek Śląski
  • Gminą Wleń

realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:

„Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”

Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 7 JST grupy docelowej poprzez działania nakierowane na podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Okres realizacji projektu 1 października 2016 do 30 kwietnia 2018.

Współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego:   1 333 983,84 zł

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (wkład własny JST): 248 816,16 zł

Dodatkowe informacje – Kliknij tutaj (plik pdf)