Microsoft PowerPoint

PowerPoint – tworzenie prezentacji multimedialnych

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w swojej pracy przygotowują wystąpienia i chcą poznać możliwości programu PowerPoint w celu realizacji profesjonalnego pokazu i zaprezentowania go odbiorcom.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności codziennego wykorzystywania programu MS PowerPoint i tworzenia profesjonalnych prezentacji.

Program

Wprowadzenie do programu PowerPoint

Zdobycie praktycznej wiedzy o tworzeniu i edycji prezentacji (2h):

 • praca z tekstem i formatowanie slajdów,
 • tworzenie konspektów – łatwiejsza praca z tekstem,
 • tła, nagłówki, stopki,
 • wstawianie tabel, obrazków, klipartów, wordartów, wzorów,
 • praca z wzorem – modyfikacja prezentacji.

Nabycie umiejętności tworzenia diagramów (1h):

 • ręczne rysowanie diagramów,
 • rorzystanie ze smartartów.

Zdobycie praktycznej wiedzy o zastosowaniu multimediów w prezentacji (2h):

 • wstawianie i edycja zdjęć i ilustracji,
 • kadrowani zdjęć, zmiana rozmiaru i kompresja,
 • prezentacja danych za pomocą wykresów, osadzanie wykresów z Excela,
 • przejścia i schematy animacji w tym: rodzaje efektów, ustawianie efektów, łączenie efektów, animowanie wykresów, smartartów itp.
 • wstawianie notatek głosowych i dźwięków,
 • tworzenie podkładów muzycznych w prezentacji.

Przygotowanie prezentacji do pokazu- praktyczne umiejętności (2h):

 • tworzenie kompletnych prezentacji ze wszystkimi potrzebnymi plikami,
 • określanie czasu potrzebnego na cały pokaz, chronometraż prezentacji-tworzenie,
 • wydruk prezentacji.

Pokaz- praktyczne umiejętności (1h):

 • przygotowanie i sprawdzenie sprzętu
 • praca z prezentacją podczas pokazu – najważniejsze skróty klawiaturowe.

 Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Uczestnicy utrwalają nabytą wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń. Duży nacisk jest położony na praktyczne wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennej pracy.