Microsoft Access

Access podstawowy

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób, które wykorzystują program MS Access do gromadzenia i przechowywania danych, a także do osób, które w swojej pracy tworzą raporty na podstawie danych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z programem Access z punktu widzenia użytkownika baz danych, a także nabycie umiejętności efektywnego korzystania z baz danych przy pomocy programu Access i poznanie podstaw tworzenia prostych baz danych.

Program

Nabycie podstawowych umiejętności pracy z  programem Microsoft Access (5h):

 • przechowywanie danych – dlaczego Access a nie Excel?
 • zapoznanie z najważniejszymi elementami bazy danych – tabele, kwerendy, formularze i raporty,
 • zapoznanie z interfejsem użytkownika, wstążką i paskiem szybkiego dostępu,
 • nabycie umiejętności przygotowania danych.

Zdobycie umiejętności tworzenia i wzbogacania baz danych (6h):

 • nabycie umiejętności korzystania z kreatorów tabel, formularzy, kwerend i raportów,
 • tworzenie gotowych szablonów plików i tabel,
 • tworzenie tabel : widok projektowania tabeli,
 • tworzenie formularzy,
 • tworzenie raportów,
 • nabycie umiejętności importowania danych do Accessa ze źródeł zewnętrznych ( Excel, plik podstawowy).

Nabycie umiejętności sprawnego korzystanie z baz danych (5h):

 • drukowanie danych i raportów,
 • analiza danych na ekranie : proste i złożone sortowanie i filtrowanie.

Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Uczestnicy utrwalają nabytą wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń. Duży nacisk jest położony na praktyczne wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennej pracy.