Nasi trenerzy

Piotr Śliwa

Jest absolwentem specjalności:

 • Inżynieria rolno-spożywcza,
 • Technika rolnicza i leśna,
 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną.

Posiada również dyplomy studiów podyplomowych:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Administracja i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Doradztwo zawodowe.

Ukończył kurs komputerowego wspomagania projektowania 2D i 3D na bazie programu AutoCAD, kurs pierwszej pomocy oraz kurs pedagogiczny. Posiada certyfikaty auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp, ECDL CAD i ECDL e-Citizen.
Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu oraz jako specjalista ds. bhp.
W SARR jest trenerem z zakresu BHP oraz ECDL.

Sabina Sułkowska

Jest absolwentem:

 • Uniwersytetu   Ekonomicznego   w   Krakowie, Wydział       Ekonomii       i       Stosunków Międzynarodowych,   kierunek:   Ekonomia,  specjalność:     Zarządzanie    i    doradztwo personalne.
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym   Sączu,   specjalność:   Ekonomika turystyki.

Posiada również:

 • Certyfikat ukończenia seminarium szkoleniowego „Duża i mała nowelizacja
 • w zamówieniach publicznych – ułatwienia i utrudnienia w udzielaniu zamówień publicznych”,
 • Zaświadczenie  uczestnictwa  w  szkoleniu  „Możliwości  pozyskania  dofinansowania  ze środków europejskich na rozwój przedsiębiorstw”,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów – szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,
 • Świadectwo ukończenia kursu „Prawo zamówień publicznych – krok po kroku przez
 • postępowanie”.

W SARR prowadzi szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Monika Makowiecka

Jest absolwentem:

 • Studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (Instytut Ekonomiczny), specjalność: Administracja i Finanse Sektora Publicznego,
 • Studiów Uzupełniających Magisterskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Ekonomia)
 • Studiów Podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział: Pedagogiczno-Artystyczny,

Dodatkowo ukończyła:

 • Szkolenie – „Zasady rozliczania dotacji z Unii Europejskiej w 2012 r.”
 • Szkolenie – „Statistica”
 • Szkolenie z zakresu miękkich technik windykacji
 • Szkolenie: „Fundusze Strukturalne dla szkół” – przeprowadzones przez Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie
 • Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów.

W SARR prowadzi szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, profesjonalnego sprzedawcy oraz techniki sprzedaży.

Maciej Lach

Jest absolwentem:

 • Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, specjalizacja: zarządzanie i marketing, Temat pracy licencjackiej: Logistyka dostaw dla e-biznesu w OPTIMUS S.A.,
 • Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, specjalizacja: zarządzanie finansami Studia uzupełniające magisterskie
 • Akademii Pedagogicznej w Krakowie – Studia Podyplomowe z Informatyki

Dodatkowo ukończył:

 • Kurs „Profesjonalna obsługa klienta”- CENTRUM EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ W.FRĄCKOWIAK I PARTNERZY w Poznaniu,
 • Seminarium: Negocjacje przez telefon, techniki i style negocjacyjne.
 • Kurs dla Nauczycieli „:Intel. Nauczanie ku Przyszłości”,
 • Warsztaty dla nauczycieli informatyki „Różnorodne platformy sprzętowe i systemowe w praktyce szkolnej”,
 • Seminarium APPLE IMC Polska – „Pracownie komputerowe szansą na sukces szkoły i uczniów”,
 • Szkolenie „Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów”,
 • Posiada Ceftyfikat Egzaminatora ECDL

W SARR prowadzeni szkolenia z zakresu: ECDL oraz profesjonalnego sprzedawcy.

Monika Potoczek

Jest absolwentem:

 • Studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości i finansów – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu,
 • Politechniki Rzeszowskiej- magister w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą –  finanse i bankowość. Kierunek: Zarządzanie i Marketing,  specjalność: rachunkowość i finanse,
 • Studium Pedagogicznego  przy Politechnice Rzeszowskiej- Metodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych oraz Metodyka nauczania języka angielskiego,

Poza tym ukończyła:

 • Szkolenie „Pakiet Insert GT”- warsztaty dotyczące obsługi programów Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT,
 • Szkolenie „Administracja Systemu Insert GT”- warsztaty dotyczące obsługi programów Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT,
 • Szkolenia metodyczne dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych: „Ekonomia stosowana”, „Moje finanse”, „Zawodowe drogowskazy”,
 • Kurs dla egzaminatorów – egzaminator w zawodzie technik ekonomista,
 • Kurs obsługi programu komputerowego Płatnik – „Płatnik od A-Z” Stowarzyszenie
 •       Księgowych w Polsce
 • Kurs dla liderów WDN „Jak wspierać radę pedagogiczną we wdrażaniu reformy systemowej”,
 • Kurs „Dla średniej kadry finansowo – księgowej” Stowarzyszenie Księgowych
 • w Polsce uzyskując uprawnienia samodzielnego księgowego,
 • Pedagogiczne warsztaty szkoleniowe w MODN,

W SARR prowadzi szkolenia z zakresu: przedsiębiorczości oraz profesjonalnego sprzedawcy.

Dariusz Biel

Jest absolwentem:

 • Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział: Zarządzania, Kierunek: Informatyka i Ekonometria, Specjalizacja: Informatyka ekonomiczna, Stopień: magister, praca dyplomowa – „E-learning jako wykorzystanie systemu informacyjnego do nauki w społeczeństwie XXI wieku” Kraków oraz stopień: licencjat, praca dyplomowa – „Projektowanie systemu informacyjnego w organizacji na przykładzie serwisu firmy komputerowej”

Ukończył szkolenia:

 • Szkolenie Trenerskie ECDL Advance z zakresu Microsoft Office 2003,
 • Szkolenie ECDL Advance z zakresu Microsoft Office 2003,
 • Ponadto zdał egzamin  Hewlett Packard z zakresu naprawy notebooków oraz komputerów stacjonarnych oraz egzamin z zakresu licencjonowania produktów Microsoft.

W SARR prowadzi szkolenia z zakresu: profesjonalny sprzedawca, techniki sprzedaży obsługa kas fiskalnych oraz ECDL.

Renata Seruga – Tokarz

Jest absolwentem:

 • Wydziału Finansów w Katedrze Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
 • Studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego,
 • Studium Skarbowości na  Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydział Finansów,
 • Studiów podyplomowych w zakresie- Rachunkowość i finanse,
 •  Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University  w Nowym Sączu, kierunek-Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania finansami oraz w zakresie zarządzanie i marketing.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Dyplom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział w Nowym Sączu, ukończyła kurs „Dla średniej kadry Finansowo Księgowej” tym samym uzyskując kwalifikacje samodzielnego księgowego,
 • Ukończyła  kurs „Księgowość w spółkach prawa cywilnego i handlowego”

W SARR prowadzi szkolenia z zakresu:  Księgowy, Podatkowa Książka Przychodów  i Rozchodów oraz Pracownik Kadrowo-Płacowy.

Agnieszka Matusik

Jest absolwentem:

 • Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Socjologia, Specjalność- Praca Socjalna oraz Zarządzanie Pracą Socjalną
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Psychologii Stosowanej, kierunek: Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa – studia podyplomowe

Ukończyła szkolenia i kursy z zakresu:

 • Pozycja prawna ofiar przemocy w prawodawstwie polskim oraz możliwości pomocy poza prawnej,
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci – diagnoza i interwencja kryzysowa,
 • Zagrożenia płynące z istnienia i działalności destrukcyjnych grup kultowych –sekt,
 • Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii,
 • Agresja w szkole, radzenie sobie ze złością i agresją,
 • Opracowywanie i realizacja planów indywidualnego wsparcia. Metodyka pracy
 • z jednostką. Zasady pracy zespołowej,
 • Mediacje rodzinne,
 • Depozyty mieszkańca domu pomocy społecznej,
 • Prawa mieszkańca domu oraz kierunki prowadzonej terapii, a także metody pracy z mieszkańcami-specyfika kontaktu z trudnymi klientami oraz współpraca w zespole,
 • Przepisy ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Sądów Administracyjnych,
 • Interwencja kryzysowa wobec osób przeżywających sytuację utraty.

W SARR prowadzi szkolenia z zakresu: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.