Projekty zakończone

  • Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego
  • Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród nowosądeckich Romów
  • Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzeni