Szkolenie Program Płatnik

Płatnik – szkolenie podstawowe

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób nie posiadających doświadczenia w pracy z programem PŁATNIK chcących dowiedzieć się jak za pomocą programu sporządzać zgłoszenia, rozliczenia i inne dokumenty do ZUS. Szkolenie trwa 16h.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z programem PŁATNIK, a także zdobycie umiejętności niezbędnych do comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Program

 1. Zapoznanie z ogólną charakterystyką programu przeznaczonego do rozliczeń ZUS.
 2. Nabycie umiejętności instalacji i rejestracji programu PŁATNIK.
 3. Zapoznanie z podstawowym menu oraz ikonami programu.
 4. Nabycie umiejętności wprowadzania płatnika do rejestru płatnika.
 5. Nabycie umiejętności zgłaszania ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, zgłaszanie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA.
 6. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
 7. Wyciągi z CRV- tworzenie.
 8. Tworzenie dokumentów płatniczych (przelewów).
 9. Zapoznanie z metodami przesyłania dokumentów do ZUS.
 10. Nauka archiwizowania dokumentów w programie PŁATNIK.
 11. Obsługa bazy danych \

 

Płatnik – szkolenie rozszerzone

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób, które pracują w pionie administracyjnym, zajmujących się sprawami osobowymi i płacowymi w jednostce, które są zorientowane w zasadach ubezpieczeń społecznych. Szkolenie trwa 24h.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie możliwości i funkcji programu PŁATNIK w zakresie weryfikacji zgromadzonych i danych pomocnych w prawidłowym przygotowaniu korekt oraz rozszerzenie umiejętności w zakresie obsługi programu.

Program

 1. Zdobycie praktycznych umiejętności weryfikacji danych w programie PŁATNIK.
 2. Korekta dokumentów ubezpieczeniowych.
 3. Przygotowanie dokumentów korygujących.
 4. Poznanie zasad rozliczania i opłacania składek na Emerytury pomostowe w kontekście nowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 5. Poznanie sposobów odzyskiwania danych – archiwizacja i kopie bezpieczeństwa.
 6. Podsumowanie – czas na pytania i odpowiedzi