Microsoft Excel

Excel podstawowy

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z Excelem oraz dla osób, które pracują już z programem, ale chcą pogłębić posiadaną wiedzę.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie i poznanie podstaw funkcjonowania programu Excel oraz jego praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy.

Program szkolenia

Wprowadzenie do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi Excela (2h):

 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami – skoroszyt i arkusz,
 • poznanie pojęcia- komórki i adresu komórki w tym: czym jest komórka oraz jaki ma adres, czym są wiersze i kolumny arkusza kalkulacyjnego oraz do czego służą,
 • omówienie podstawowych funkcji pasków narzędziowych Excela (jak korzystać z podstawowych narzędzi formatowania arkusza)

Zdobycie podstawowej wiedzy o  pracy z Excelem (4h):

 • tworzenie i zapisywanie skoroszytu, nawigacja po arkuszach skoroszytu,
 • operacja na danych w tym: wprowadzanie danych do arkusza, poprawne wpisywanie dat, liczb i wartości tekstowych, modyfikacja danych, przenoszenie i kopiowanie danych w arkuszu oraz pomiędzy arkuszami, wstawianie arkuszy, usuwanie i przenoszenie arkuszy z danymi, zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy, scalanie komórek, praca z kolumnami i wierszami (wstawianie nowej kolumny, usuwanie kolumny, wstawianie wiersza, usuwanie wiersza, nadawanie kolorów wierszom i kolumnom, ukrywanie wierszy i kolumn, odkrywanie wierszy i kolumn)

Zapoznanie z obliczeniami i zestawieniami  w Exelu (4h):

 • nabycie umiejętności tworzenia formuł,
 • adresowanie w formułach,
 • wykorzystywanie funkcji Excela do tworzenia obliczeń i zestawień.

Zdobycie umiejętności pracy z tabelami (3h):

 • tworzenie tabel,
 • szybkie wypełniane tabel z liczbami,
 • tworzeni obliczeń w tabelach,
 • sortowanie i filtrowanie danych w tabeli.

Zdobycie umiejętności graficznej prezentacje danych (2h):

 • tworzenie i modyfikacja wykresów,
 • rodzaje wykresów oraz przykłady wykorzystania,
 • tworzenie schematów i diagramów,
 • dodawanie i edycja komentarzy.

Drukowanie i jego opcje (1h):

 • dodawanie numerów stron,
 • przygotowywanie arkusza do wydruku

Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Uczestnicy utrwalają nabytą wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń. Duży nacisk jest położony na praktyczne wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennej pracy.

Excel zaawansowany

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób, które wykorzystują Excela w codziennej pracy, ale chcą pogłębić wiedzę w zakresie praktycznego wykorzystania programu .

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel oraz praktyczne ich wykorzystanie w codziennej pracy.

Program szkolenia

Uczestnik szkolenia nabywa praktycznych umiejętności w zakresie:

Formatowania warunkowego (6h):

 • formatowanie warunkowe porównujące tabele,
 • formatowanie warunkowe za pomocą funkcji,
 • formatowanie warunkowe różnych zakresów dat.

Formuły i funkcje (8h):

 • tworzenie formuł obliczeniowych wykorzystywanych w codziennej pracy,
 • zastosowanie funkcji logicznych ( JEŻELI, LUB, ORAZ, SUMA),
 • przetwarzanie tekstu za pomocą funkcji tekstowych,
 • wykonywanie obliczeń i operacji na datach,
 • analiza formuł, wychwytywanie i korygowanie błędów w obliczeniach,
 • funkcje porównywania i wyszukiwania danych w tabelach (WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO).

Zarzadzanie arkuszami i skoroszytami (8h):

 • zaawansowana praca z komórkami i nazwami,
 • zakresy widoczności nazw, menedżer nazw,
 • łączenie arkuszy za pomocą funkcji,
 • łączenie skoroszytów i praca na różnych skoroszytach.

Analizy i raporty (8h):

 • tworzenie zestawień zbiorowych i analiz wielopoziomowych,
 • grupowanie danych i tworzenie konspektu,
 • konsolidacja danych w arkuszach,
 • konsolidacja danych z różnych plików,
 • najważniejsze zasady analizy danych za pomocą tabel przestawnych i wykresów przestawnych (tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych, tworzenie przekrojowych zestawień, analiz i raportów).

Zabezpieczenie dokumentu (1h):

 • blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł,
 • zabezpieczenie arkuszy i plików przed usuwaniem i modyfikowaniem danych,
 • ochrona skoroszytu.

Drukowanie arkuszy excela (1h):

 • zaawansowane funkcje drukowania i przygotowania do wydruku

 Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Uczestnicy utrwalają nabytą wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń. Duży nacisk jest położony na praktyczne wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennej pracy.