Szkolenia zamknięte

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje swoim Klientom szeroki zakres szkoleń organizowanych i realizowanych  w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie Klienta oraz z troską o najwyższą jakość oferowanych usług. W drodze szczegółowych konsultacji, zarówno w sprawach organizacyjnych jak i merytorycznych, szukamy najlepszych rozwiązań i staramy się spełnić wszystkie  oczekiwania Zamawiającego szkolenie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerów, z  którą współpracujemy od lat i korzystamy z ich usług w zależności od tematyki i charakteru szkolenia. Zapewniamy również sprawną organizację zajęć oraz miejsce szkolenia  ustalone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami naszych Klientów. Wszystkie zajęcia odbywała się w warunkach zapewniających pełen komfort uczestników.
Do tej pory zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy setki szkoleń, które usatysfakcjonowały nie tylko samych kursantów, ale także Zamawiających szkolenie, o czym świadczą liczne rekomendacje oraz listy referencyjne instytucji i firm zlecających. Możemy się już pochwalić przeprowadzeniem m.in. takich szkoleń jak:

Dla pracowników ochrony:

 • Kurs Doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Dla pracowników administracji:

 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Księgowy z elementami podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Specjalista ds. kadrowo-płacowych
 • Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej
 • Archiwizacja dokumentów w projektach unijnych
 • Kurs AutoCAD

Dla kierowników działów:

 • Akademia przywództwa: zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Motywowanie i wywieranie wpływów na pracowników
 • Team building – efektywna praca w zespole z elementami treningu kompetencji interpersonalnej
 • Kierowanie wizerunku firmy poprzez działania public relations
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Efektywna praca w zespole jako wsparcie dla zmian zachodzących w przedsiębiorstwie
 • Planowanie zadań i zarządzania przez cele
 • Odpowiedzialność osób zarządzających pracownikami
 • Logistyka

Dla pracowników gastronomii:

 • Carving
 • Sommelier
 • Kucharz potraw regionalnych
 • Zastosowanie innowacyjnych technik w produkcji gastronomicznej – kurs kucharski
 • Kuchnia śródziemnomorska
 • Kelner, barman
 • Zdobnictwo cukiernicze
 • Cukiernik

Dla kierowców:

 • Kat E
 • Kat C
 • Eco-driving

Dla spawaczy:

 • TIG 141
 • Cięcie plazmowe
 • Cięcie tlenowe
 • Proszkowe 136
 • Gazowe 311
 • Elektroda otuloną 111
 • MAG 135
 • MIG 131

Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

 • SEP E Grupa I
 • SEP D Grupa I
 • SEP E Grupa III

Dla operatorów:

 • Żurawi wieżowych
 • Żurawi przenośnych HDS
 • Wózków jezdniowych wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowej
 • Wózków jezdniowych specjalizowanych (tzw. koparki i ładowarki teleskopowe)
 • Koparko-ładowarki
 • Koparki jednonaczyniowe
 • Ładowarki jednonaczyniowe
 • Spycharki
 • Walce drogowe
 • Przecinarki do nawierzchni dróg
 • Narzędzia udarowe ręczne
 • Betoniarki
 • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
 • Piły mechaniczne do ścinki drzew
 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 • Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (kruszarki)
 • Koparki jednonaczyniowe
 • Ładowarki jednonaczyniowe
 • Spycharki
 • Walce drogowe
 • Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych
 • Narzędzia udarowe ręczne
 • Przecinarki do nawierzchni dróg
 • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
 • Eksploatacja stacji uzdatniania wody
 • Systemy sterowania sieci przemysłowych
 • Specjalistyczny kurs z obsługi samochodów do czyszczenia kanalizacji

 

Programy szkoleń opracowujemy zgodnie z wymaganiami Klientów, a w tych obszarach w których jest to wymagane tworzymy programy  nauczania zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia dostępnymi na stronie http://psz.praca.gov.pl/-/15262-baza-standardow-kompetencji-kwalifikacji-zawodowych-i-modulowych-programow-szkolen.
W celu ciągłego doskonalenia naszych usług stale podnosimy jakość oferowanych szkoleń. Systematycznie oceniamy prowadzone szkolenia, kadrę trenerską oraz wykorzystujemy wnioski z ewaluacji zgodnie z procedurą zapewniającą wysokość jakość świadczonych usług.

W sprawach szkoleń zamkniętych proszę kontaktować się z Specjalistą ds. szkoleń Sławomirem Pustułką, adres e-mail: spustulka@sarr.com.pl