Realizowane szkolenia

  • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego szkolenie pn. „Profesjonalny sprzedawca” dla 20 osób bezrobotnych
  • Powiatowy Urząd Pracy szkolenie pn. „Przedsiębiorczość-własna firma” dla 150 osób bezrobotnych
  • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego szkolenie pn. „Księgowy” – 18.04 2016 – 20.10 2016
  • Indywidualne diagnozy dla Beneficjentów GOPS Krościenko – od 2016 do 2018r.