Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród nowosądeckich Romów II

realizowany od 1 czerwca 2018

SZUKASZ PRACY?
a może
CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE

KWALIFIKACJE ZAWODOWE?


TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

JEŚLI:
– jesteś osobą bezrobotną pochodzenia romskiego
– masz 18 do 64 lat
– mieszkasz na terenie Miasta Nowego Sącza lub Gminy Łącko lub Gminy Grybów


ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I SKORZYSTAJ Z:

– doradztwa zawodowego
– szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej oraz umiejętności społecznych
– wybranego przez Ciebie szkolenia zawodowego
– 5 – miesięcznego stażu zawodowego
– możliwości podjęcia pracy

WSZYSTKIE PROPONOWANE FORMY WSPARCIA SĄ BEZPŁATNE!!!

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
– zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i staż
– stypendium szkoleniowe i stażowe
– badania lekarskie dla osób podejmujących staż

TU UZYSKASZ INFORMACJE O PROJEKCIE:
Biuro projektu:
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 440 81 63
e–mail: ssulkowska@sarr.com.pl

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu bezrobotnej społeczności romskiej poprzez integrację społeczno-zawodową niezbędną w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu z UE: 739 722 zł

www.mapadotacji.gov.pl