ECDL Start

Certyfikat ECDL Start jest skierowany do osób, które są zainteresowane  potwierdzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych czterech z siedmiu modułów  dostępnych w programie ECDL Core.  Ten certyfikat daje możliwość wyboru interesujących zagadnień oraz potwierdza ich znajomość egzaminem zewnętrznym . ECDL Start stanowi alternatywę dla osób, które nie potrzebują potwierdzać swoich kompetencji we wszystkich modułach tematycznych dostępnych w programie ECDL Core. Moduły są wybierane indywidualnie i zgodnie z preferencjami  przez Kandydata. Egzaminy są zdawane z każdego modułu osobno.

Certyfiakt ECDL Start daje Uczestnikom możliwość kontynuowania  ścieżki egzaminacyjnej w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu.W momencie zdania wszystkich siedmiu modułów kandydat uzyskuje prawo do uzyskania pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić do Polskiego Biura ECDL z wnioskiem o jego wydanie.