Cennik

CENNIK CERTYFIKATÓW ECDL PROFILE DIGCOMP

(ważny od dnia 01.02.2016 r.)

EGZAMIN

RODZAJ

CENA BRUTTO W ZŁ

Pierwszy egzamin z puli podstawowej*

Normalny

162

Ulgowy

98

Kolejny egzamin z puli podstawowej*

Normalny

62

Ulgowy

50

Egzamin z puli podstawowej*- poprawkowy

Normalny

62

Ulgowy

50

Dodatkowa opłata za pojedynczy egzamin BASE po angielsku

X

50

Pojedynczy egzamin S4/S5/S6**

Normalny

220

Ulgowy

150

Pojedynczy egzamin S4/S5/S6**- poprawkowy

X

90

Egzamin S8 (CAD 2D)

Normalny

250

Ulgowy

190

Egzamin S8 (CAD 2D) – poprawkowy

X

135

Pojedynczy egzamin ECDL ADVANCED

Normalny

180

Ulgowy

150

Pojedynczy egzamin ECDL ADVANCED – poprawkowy

X

90

e-Citizen

Normalny

145

Ulgowy

90

e-Citizen poprawkowy

X

55

 

*Pula podstawowa obejmuje egzaminy BASE/S1/S2/S3/S7/S9, a więc:

  • Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1)
  • Podstawy pracy w sieci (BASE – B2)
  • Przetwarzanie tekstów (BASE – B3)
  • Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4)
  • Użytkowanie baz danych (STANDARD – S1)
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna (STANDARD – S2)
  • IT Security (STANDARD – S3)
  • Współpraca online (STANDARD – S7)
  • Rozwiązywanie problemów (STANDARD – S9)

**S4 – Edycja Obrazów
S5 – Zarządzanie projektami
S6 – Web Editing

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT 23%.

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Do ulgi w przypadku programu certyfikacji e-Nauczyciel uprawnieni są także posiadacze certyfikatu ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD, uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat przed momentem zgłoszenia się do certyfikacji.

Każdy uczestnik po otrzymaniu certyfikatu w postaci papierowej (oprócz ECDL Profile oraz ECDL PTI Standard) może otrzymać kartę w wersji plastikowej. Karta plastikowa, na równi z dokumentem papierowym potwierdza, że dana osoba uzyskała określony certyfikat ECDL. Niezbędne jest w tym celu dodanie zdjęcia kandydata na jego koncie w systemie egzaminacyjnym.

W cenie dowolnej ilości egzaminów z puli podstawowej zawarty jest jeden certyfikat. W cenie każdego innego egzaminu (poza poprawkowymi) zawarty jest jeden certyfikat. Dodatkowa dopłata do kolejnego certyfikatu w przypadku kontynuacji certyfikacji wynosi 25 zł brutto.

Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto. Karty plastikowe są zamawiane przez system egzaminacyjny www.eecdl.pl.
Cena karty plastikowej Ekspert (po zdaniu 4 modułów: A1, A2, A3, A4) wynosi 86,10 zł brutto normalny i 79,95 zł brutto ulgowy.
Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto.