Trenerzy ECDL

Dariusz Biel

Jest absolwentem:

 • Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział: Zarządzania, Kierunek: Informatyka i Ekonometria, Specjalizacja: Informatyka ekonomiczna, Stopień: magister, praca dyplomowa – „E-learning jako wykorzystanie systemu informacyjnego do nauki w społeczeństwie XXI wieku” Kraków oraz stopień: licencjat, praca dyplomowa – „Projektowanie systemu informacyjnego w organizacji na przykładzie serwisu firmy komputerowej”

Ukończył szkolenia:

 • Szkolenie Trenerskie ECDL Advance z zakresu Microsoft Office 2003,
 • Szkolenie ECDL Advance z zakresu Microsoft Office 2003,
 • Ponadto zdał egzamin  Hewlett Packard z zakresu naprawy notebooków oraz komputerów stacjonarnych oraz egzamin z zakresu licencjonowania produktów Microsoft.

W SARR prowadzi szkolenia z zakresu: profesjonalny sprzedawca, techniki sprzedaży obsługa kas fiskalnych oraz ECDL.

Maciej Lach

Jest absolwentem:

 • Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, specjalizacja: zarządzanie i marketing, Temat pracy licencjackiej: Logistyka dostaw dla e-biznesu w OPTIMUS S.A.,
 • Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, specjalizacja: zarządzanie finansami Studia uzupełniające magisterskie
 • Akademii Pedagogicznej w Krakowie – Studia Podyplomowe z Informatyki

Dodatkowo ukończył:

 • Kurs „Profesjonalna obsługa klienta”- CENTRUM EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ W.FRĄCKOWIAK I PARTNERZY w Poznaniu,
 • Seminarium: Negocjacje przez telefon, techniki i style negocjacyjne.
 • Kurs dla Nauczycieli „:Intel. Nauczanie ku Przyszłości”,
 • Warsztaty dla nauczycieli informatyki „Różnorodne platformy sprzętowe i systemowe w praktyce szkolnej”,
 • Seminarium APPLE IMC Polska – „Pracownie komputerowe szansą na sukces szkoły i uczniów”,
 • Szkolenie „Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów”,
 • Posiada Ceftyfikat Egzaminatora ECDL

W SARR prowadzeni szkolenia z zakresu: ECDL oraz profesjonalnego sprzedawcy.

STANISŁAWA FAŁOWSKA

Absolwent

 • Akademia Pedagogiczna Studium Nauczycielskie kierunek matematyka-fizyka – Nowy Sącz.
 • Akademia Pedagogiczna Warszawa – studia podyplomowe- informatyczne.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs Kwalifikacyjny Informatyki dla nauczycieli szkół średnich CODN Warszawa
 • Lider Programu „Intel- Nauczanie ku Przyszłości” Nr Lidera 4/08/0047
 • Trener Programu „Intel -Nauczanie ku Przyszłości” – CERTYFIKAT Nr 04/256 Warszawa
 • Egzaminator ECDL Pl-E2785
 • Egzaminator e-citizen PL-EECO294
 • Certificate Microsoft Windows 2000 Professional and Serwer
 • kurs „Excel dla zaawansowanych” DC EDUKACJA Sopot
 • Kurs administracji serwerem i tworzenie stron HTML w oparciu o komputery
 • Macintosh – Ośrodek Szkoleniowy Apple Komputer Poland Sad-Warszawa
 • Kurs B – Internet”- OSI CompuTrain SA w Warszawie