PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

Written by admin. Posted in Uncategorized

Stałe oprocentowanie 0,44%!!!
Bez prowizji i dodatkowych opłat!!!

 

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach Programu oferujemy:

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w maksymalnej kwocie ok. 80 tysięcy złotych

Dla kogo?

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś:

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanym bezrobotnym
 • Aktualna możliwa wartość pożyczki do 80 381,60 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis :

 • Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenie osoby fizycznej

(lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego)

Jeśli zamierzasz prowadzić swoją działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

Np. trzy osoby planują założenie spółki cywilnej:

 • każda z nich składa wniosek np. na 70 tys. zł
 • w przypadku pozytywnej decyzji, każda z tych osób zakłada działalność gospodarczą
 • podpisuje umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym
 • otrzymuje wypłatę środków

a następnie zawierana jest umowa spółki cywilnej – łączna, możliwa do uzyskania kwota preferencyjnej pożyczki dla nowo założonej firmy to aż 210 tys. zł.

W celu ułatwienia procedury pożyczkowej, w każdym ze składanych wniosków, część zawierająca biznes plan jest wspólna dla planowanej działalności.

Prowadziłeś już kiedyś działalność gospodarczą? Również możesz się ubiegać o naszą pożyczkę – ważne jest, by poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO,
W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych

 

Jeśli Twój biznes się rozwija i coraz częściej odczuwasz, że brakuje Ci rąk do pracy – zatrudnij nowego pracownika! Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce na utworzenie miejsca pracy, możesz wyposażyć stanowisko i zatrudnić osobę bezrobotną, w tym zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Dla kogo?

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • niepublicznych szkół,
 • niepublicznych przedszkoli,
 • żłobków lub klubów dziecięcych
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego
 • Aby skorzystać z tej pożyczki, wystarczy wypełnić wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i złożyć go u pośrednika finansowego obsługującego obszar, w którym prowadzisz działalność gospodarczą.
 • Ocena wniosku jest szybka – już po 14 dniach roboczych (a może nawet szybciej – zależy to od jakości dokumentów, które złożysz) otrzymasz decyzję od pośrednika i możesz wyposażyć nowe stanowisko pracy.
 • Co więcej … możesz stworzyć więcej stanowisk, wnioskując o kolejne pożyczki na utworzenie miejsca pracy. Czyli dokładnie tyle pożyczek, ilu pracowników potrzebujesz.

Warunki i zabezpieczenia :

 • Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 24 114,48 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
 • Okres spłaty: do 3 lat
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenie osoby fizycznej; w zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

(lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego)

W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

 

Doradztwo oraz szkolenia

Jeśli ubiegasz się lub uzyskałeś już pożyczkę na podjęcie działalności – mamy dla Ciebie propozycję bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Nasi pośrednicy finansowi oraz współpracujące z nimi instytucje udzielą Ci profesjonalnych usług doradczo-szkoleniowych z zakresu, który uznasz za najbardziej przydatny pod kątem zakładania/prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Konsorcjum firm składające sił z: Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wygrało przetarg na obsługę Makroregionu południowego i oferuje niniejsze produkty na podstawie umowy podpisanej 3 listopada 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Podczas wypełniania wniosku online prosimy o wpisanie w okienku kod IW: IW016

Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku pod wskazanym poniżej numerem telefonu:

18440 81 63 / sarr@sarr.com.pl

Czynne od pon. – pt.  w godz. 8:00 – 16:00
ul. Jagiellońska 14,

33-300 Nowy Sącz
osoba odpowiedzialna: Mateusz Frączek, Sabina Sułkowska

 

Po raz kolejny potwierdziliśmy najwyższą jakość naszych usług!

Written by admin. Posted in Uncategorized

Jako jedna z pierwszych Firm w Nowym Sączu otrzymaliśmy Znak Jakości  przyznany przez  Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach wieloetapowego procesu certyfikacji. Otrzymany Znak Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych potwierdza najwyższą jakość naszych szkoleń oraz profesjonalizm w ich realizacji.

certyfikat-znakjakosci

 

SARR S.A. wyróżniona przez Politechnike Łódzką!

Written by admin. Posted in Uncategorized

Z radością informujemy, iż nasza agencja została wyróżniona Certyfikatem Firma Przyjazna Nauce przez Politechnikę Łódzką. Certyfikat został przyznany za współpracę z Politechniką Łódzką przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

sarr-fpn

Szkolenia w transporcie – finansowane przez Unię Europejską

Written by admin. Posted in Uncategorized

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców RENOMA, w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt adresowany jest do osób dorosłych, zatrudnionych (z wyłączeniem umów cywilno-prawnych) w firmach z sektora MŚP, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego ziemskiego, Miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowotarskiego, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, z branży transportowej, usługowej, budowlanej i handlowej.

Przewidywane formy wsparcia:

1. Szkolenie „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika”,
2. Szkolenie „Obsługa żurawi HDS”,
3. Szkolenie „Prawo jazdy kat. C”,
4. Szkolenie „Prawo jazdy kat. E-C”,
5. Szkolenie „Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”,
6. Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”,
7. Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób”,
8. Szkolenie „ADR podstawowy + cysterny”,
9. Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym”,
10. Szkolenie „Zarządzanie w transporcie”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.
Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku pod wskazanymi poniżej adresami:

502-286-190
Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 2
(baza PKS, budynek B) pokój nr 12
Czynne w godzinach: od 1100 do 1700

889-716-485
Gorlice ul. Wróblewskiego 10
(Dom nauczyciela)
Czynne w godzinach: od 800 do 1600

10 lat Polski w Unii Europejskiej

Written by admin. Posted in Uncategorized

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.