Author Archive

Nabór wniosków na subsydiowane zatrudnienie

Written by admin. Posted in Uncategorized

Nabór wniosków na zorganizowanie staży zawodowych

Written by admin. Posted in Uncategorized

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór wniosków na zorganizowanie staży zawodowych w Projekcie „Droga do sukcesu – kompleksowa aktywizacja niepracujących mieszkańców Nowego Sącza”.

Zapraszamy do składania wniosków.


Szczegółowe informacje i dokumenty:

Zapytanie ofertowe
nr 1-RR/P-9.1.2-241/2018

Written by admin. Posted in Uncategorized

Zapytanie ofertowe nr 1-RR/P-9.1.2-241/2018 w trybie rozeznania rynku na wykonanie Warsztatów szachowych w projekcie „Droga do sukcesu – kompleksowa aktywizacja niepracujących mieszkańców Nowego Sącza”

Aktualne nabory na zdobycie dofinansowania

Written by admin. Posted in Uncategorized

Na stronie Regionalnego Serwisu Województwa Małopolskiego , można aktualnie składać wnioski na następujące konkursy :

  • Piorytet 1. GOSPODARKA WIEDZY

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – od 28.02.2018 – 25.09.2018

  • Piorytet 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Poddziałanie 4.1.2 Rozwoj infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – 26.02.2018 – 28.12.2018

Więcej informacji na stronie : http://www.rpo.malopolska.pl/ lub w harmonogramie wniosków na 2018

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , można składać wnioski w następujących ogólnopolskich konkursach:

INTELIGENTNY ROZWÓJ

Badania na rynek – III nabór 2017 ogólny – 05.09.2017 – 28.02.2018 do godz. 16:00

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Szczegółowe informacje: https://www.parp.gov.pl/