Darmowe szkolenia biznesowe finansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Written by admin. Posted in Uncategorized

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia biznesowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

Przygotowanie biznesplanu – zapisy do 1 października do godz. 14:00!

Termin: 5 – 6 października 2015 r. (w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

  • – działania przed podjęciem decyzji inwestycyjnej oraz w trakcie jej realizacji,
  • – rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych,
  • – ryzyka tkwiące w każdym przedsięwzięciu inwestycyjnym,
  • – metody i techniki tworzenia biznesplanów.

Szkolenie prowadzi Pan Dariusz Kuchta z Krakowa!

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Skuteczne negocjacje – rejestracja do 5 października do godz. 14:00

Termin: 8-9 października 2015 roku (2-dniowe, w godz. 8.00-15.00) w Nowym Sączu

Cel szkolenia: Uczestnicy poznają proces i zasady skutecznych negocjacji. Szkolenie umożliwi zidentyfikowanie własnych ograniczeń i możliwości oraz wykorzystanie psychologii w relacjach biznesowych. Ponadto Uczestnicy utrwalą sobie pożądane zachowania i nawyki sprzyjające pozytywnemu rozstrzygnięciu negocjacji, w tym z trudnym klientem.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Reklama – rejestracja do 5 października do godz. 14:00

Termin: 12-13 października 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania, projektowania, prowadzenia i oceny skuteczności kampanii reklamowych. Zdobycie wiedzy na temat strategii reklamowych stosowanych w sektorze MŚP. Doskonalenie umiejętności wykorzystania internetu w budowaniu kampanii reklamowych.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla firm – zapisy do 7 października do godz. 14:00

Szkolenie poprowadzi Pan mgr inż. Krzysztof Szczotka z Krakowa!

  • – możliwości i szanse rozwoju w zakresie zastosowania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii w celu podniesienia swojej konkurencyjności na rynku,
  • – pozyskanie na ten cel środków unijnych,
  • – racjonalne i efektywne energetycznie przygotowanie strategii wdrożenia systemów OZE w swojej firmie,
  • – doradztwo energetyczne oraz zakres auditingu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną budynku.

Termin: 15-16 października 2015 r. (w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

Pytania?

Tel. 18 262 12 76