Author Archive

Sądeczanie bez granic

Written by admin. Posted in Uncategorized

Zdobycie doświadczenia zawodowego, nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętnoœci zawodowych to cel projektu “Sądeczanin bez granic” w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci PLM. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V.

icon-pdf
Zobacz ulotkę