Prace wykopaliskowe na terenie wzgórza zamkowego w Nowym Sączu.

Written by Mateusz Frączek. Posted in Uncategorized

Od 11 marca 2020 roku rozpoczęte zostały archeologiczne prace wykopaliskowe na terenie wzgórza zamkowego w Nowym Sączu. Wykonywane są one przez Firmę archeologiczną „BARD”  na zlecenie Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu. W ramach umowy wykonane zostaną trzy sondaże archeologiczne o powierzchni ok. 60 m², których zadaniem będzie sprawdzenie stanu faktycznego reliktów fundamentów zamku, który został zniszczony w wyniku eksplozji składu materiałów wybuchowych 18 stycznia 1945 roku. Pierwszy sondaż objął miejsce dawnej przypory gotyckiej znajdującej się w części południowo środkowej zamku, która była jego charakterystycznym elementem architektonicznym, wielokrotnie przedstawianym w ikonografii budowli. Drugi sondaż miał na celu uchwycenie fundamentów baszty szlacheckiej wznoszącej się w północno środkowej części warowni. Trzeci z nich wyznaczony jest w spodziewanym w południowym narożniku skrzydła zachodniego, nieistniejącego już w 2 poł. XVIII w. Prace te prowadzone są w ramach przygotowywanego projektu rewitalizacji wzgórza zamkowego.