Author Archive

Ograniczenia w funkcjonowaniu SARR S.A.

Written by Mateusz Frączek. Posted in Uncategorized

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 23 marca do odwołania, budynek Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. będzie dostępny wyłącznie dla pracowników SARR S.A oraz instytucji mieszczących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 14.

Kontakt z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.:

tel. 18 440 81 63

e-mail: sarr@sarr.com.pl

Prace wykopaliskowe na terenie wzgórza zamkowego w Nowym Sączu.

Written by Mateusz Frączek. Posted in Uncategorized

Od 11 marca 2020 roku rozpoczęte zostały archeologiczne prace wykopaliskowe na terenie wzgórza zamkowego w Nowym Sączu. Wykonywane są one przez Firmę archeologiczną „BARD”  na zlecenie Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu. W ramach umowy wykonane zostaną trzy sondaże archeologiczne o powierzchni ok. 60 m², których zadaniem będzie sprawdzenie stanu faktycznego reliktów fundamentów zamku, który został zniszczony w wyniku eksplozji składu materiałów wybuchowych 18 stycznia 1945 roku. Pierwszy sondaż objął miejsce dawnej przypory gotyckiej znajdującej się w części południowo środkowej zamku, która była jego charakterystycznym elementem architektonicznym, wielokrotnie przedstawianym w ikonografii budowli. Drugi sondaż miał na celu uchwycenie fundamentów baszty szlacheckiej wznoszącej się w północno środkowej części warowni. Trzeci z nich wyznaczony jest w spodziewanym w południowym narożniku skrzydła zachodniego, nieistniejącego już w 2 poł. XVIII w. Prace te prowadzone są w ramach przygotowywanego projektu rewitalizacji wzgórza zamkowego.