Uwaga na firmy powołujące się na współprace z SARR

Written by admin. Posted in Uncategorized

Informacja dotycząca powoływania się przez firmy komercyjne na rzekomą współpracę z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

W związku z pojawiającymi się ofertami sprzedaży materiałów informacyjnych i dokumentów aplikacyjnych dotyczących funduszy unijnych oraz ofertami usług związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów finansowanych z UE, informujemy że:

  • Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego nie prowadzi sprzedaży, ani też nie autoryzuje żadnych płatnych informatorów oferowanych przez firmy komercyjne. Odpłatnej formy dystrybucji takich materiałów nie prowadzi również żadna publiczna instytucja.
  • Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z aplikowaniem o dotacje ze środków publicznych są całkowicie bezpłatne i dostępne na stronach internetowych, m.in www.fundusze.malopolska.pl
  • Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego nie współpracuje z żadną firmą consultingową/doradczą.

Kto powołuje się na rzekomą współpracę z SARR przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, celowo wprowadza w błąd wszystkich zainteresowanych.

Takie działania są całkowicie bezprawne
i każdy przypadek nadużycia będzie zgłaszany Policji.