Następny etap prac na Sądeckim Ratuszu

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Zamieszczamy serię nowych zdjęć obrazujących kolejny etap prac, polegający na wykonaniu wykopów sondażowych. Sondaże te zrobiono w każdym z odkrytych pomieszczeń starego ratusza.

Mają one na celu wskazać głębokość posadowienia murów budowli, sposób ich wykonania oraz stan zachowania.

Nasz facebook: https://www.facebook.com/S%C4%85decka-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA-102383371570127

fot. SARR- Sylwia Gądek