Zabezpieczony teren wykopalisk na Nowosądeckim Rynku

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do wykonania decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zabezpieczyła w sposób trwały teren wykopalisk na Nowosądeckim Rynku. Fundamenty Starego Ratusza od października ubiegłego roku były przykryte specjalną geowłókniną umożliwiającą należytą wentylację. Obecnie ta geowłóknina została przysypana warstwą ziemi do wysokości-30/40 cm od nawierzchni Rynku. Aby nie uszkodzić przysypanych fundamentów, warstwa tej ziemi nie została ubita. Powyższy sposób stanowi odpowiednie zabezpieczenie reliktów Starego Ratusza.

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063250358055

Trackback from your site.