NOWOSĄDECKIE ZESZYTY HISTORYCZNE

Written by admin. Posted in Uncategorized

? Zeszyt I – Archeologia i koncepcja starego ratusza

„Nowosądeckie Zeszyty Historyczne” to kwartalnik w którym zostaną zamieszczone sprawozdania z prac archeologicznych i kwerend źródłowych prowadzonych przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Zamieszczane będą w nich również artykuły sądeckich historyków z Polskiego Towarzystwa Historycznego, jak również miłośników, regionalistów Sądecczyzny.

W pierwszym zeszycie „Archeologia i koncepcja starego ratusza” możemy znaleźć tematy takie jak:

– Sprawozdanie archeologiczne z przeprowadzonej inwentaryzacji fundamentów dawnego ratusza nowosądeckiego

– Adaptacje ruin dawnego ratusza w Nowym Sączu

– Historia kościoła pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu

– Dwie recenzje książek: „Organ ładu i spokoju w rękach demokracji…”, „Geneza i plany zamku sądeckiego”

– Subiektywna kronika historyczna

Serdecznie zapraszamy do zakupu.

„Nowosądeckie Zeszyty Historyczne”

dostępne są w cenie 24 zł

Ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.https://sarr.com.pl/

Link do Allegro: https://allegro.pl/…/nowosadeckie-zeszyty-historyczne…