Książka Grzegorza Olszewskiego pt. Zamek Sądecki (1611-1945)

Written by Mateusz Frączek. Posted in Uncategorized

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, zamek Eltz i tekst

Książka pt. „Zamek Sądecki (1611-1945)” autorstwa Grzegorza Olszewskiego jest kontynuacją książki „Zamek Królewski w Nowym Sączu (około 1300-1611)” autorstwa Jerzego Rajmana.

Książka pt. „Zamek Sądecki (1611-1945)” to kontynuacja opowieści o dziejach zamku, jaką Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego postanowiła przestawić w dwóch tomach. Tom drugi podejmuje niezwykle interesujące kwestie opisów lustratorskich zamku, przeprowadzanych w okresie staropolskim. Z kolei z chwilą nastania zaboru austriackiego o zamku zaczęło pojawiać się więcej źródeł, w tym źródeł graficznych, poszerzających zakres wiedzy o tej niezwykłej budowli. Książka opisuje w sposób bardzo drobiazgowy czynności przy zamku, jakie podejmowano w celu modernizacji i konserwacji w XIXw. Natomiast wiek XX przyniósł zarówno pakiet remontów zamkowych, jak i przyniósł destrukcję zamku. Bowiem w 1945r. zamek zakończył bieg historii… W drugiej połowie XXw. wzgórze zamkowe naznaczone jest ruinami, które przywołuje żałosne wspomnienie o pięknej siedzibie królewskiej w Nowym Sączu…

Jednak zamek sądecki, wysadzony w 1945r., ma ciągle szanse na odbudowanie i prawdziwe wskrzeszenie nieżywej materii do pełni funkcji życiowych. Przygotowywane przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego najróżniejsze koncepcje odbudowy zamku sądeckiego dają szerokie pole możliwości, aby obiekt, który nagle przestał istnieć, istnienie swoje przywrócił.

Książka jest podsumowaniem dotychczasowych wysiłków badawczych i podstawą merytoryczną realnej odbudowy Zamku Sądeckiego, stanowiącego ogniś pałac w fortecy Miasta Nowego Sącza.

Książkę można nabyć w siedzibie Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz poprzez Allegro.