Bezpłatne szkolenia biznesowe

Written by admin. Posted in Uncategorized

Darmowe szkolenia biznesowe finansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – szczegóły poniżej  i na stronie http://www.marr.pl/swiss/

„Księgowość w małej firmie” odbędzie się w Nowym Sączu 9-10 października 2013 r. (program szkolenia w załączeniu; zajęcia w godz. 9.00 – 16.00).

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami i przepisami prawnymi należy się kierować przy wyborze formy opodatkowania i narzędzi księgowych. Istotnym celem jest również wzrost umiejętności uczestników w zakresie optymalnego stosowania właściwych narzędzi księgowych.

 

„Zarządzanie czasem” odbędzie się w Nowym Sączu 23-24 października 2013 r. (program szkolenia w załączeniu; godz. 9.00 – 16.00).

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zarządzania sobą i swoją pracą w czasie. Uczestnicy dowiedzą się jak wyznaczać cele i ustalać swoje priorytety za pomocą różnych sposobów. Uczestnicy poznają i rozwiną sztukę delegowania zadań w celu optymalizacji zarządzania czasem oraz poznają techniki analizowania czasu pracy i tworzenia skutecznych planów działania. Ponadto uczestnicy dokonają autodiagnozy najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu swoim czasem (identyfikacja „złodziei czasu”) i poznają strategie unikania ich.