SARR S.A. wyróżniona przez Politechnike Łódzką!

Written by admin. Posted in Uncategorized

Z radością informujemy, iż nasza agencja została wyróżniona Certyfikatem Firma Przyjazna Nauce przez Politechnikę Łódzką. Certyfikat został przyznany za współpracę z Politechniką Łódzką przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

sarr-fpn

Szkolenia w transporcie – finansowane przez Unię Europejską

Written by admin. Posted in Uncategorized

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców RENOMA, w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt adresowany jest do osób dorosłych, zatrudnionych (z wyłączeniem umów cywilno-prawnych) w firmach z sektora MŚP, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego ziemskiego, Miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowotarskiego, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, z branży transportowej, usługowej, budowlanej i handlowej.

Przewidywane formy wsparcia:

1. Szkolenie „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika”,
2. Szkolenie „Obsługa żurawi HDS”,
3. Szkolenie „Prawo jazdy kat. C”,
4. Szkolenie „Prawo jazdy kat. E-C”,
5. Szkolenie „Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”,
6. Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”,
7. Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób”,
8. Szkolenie „ADR podstawowy + cysterny”,
9. Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym”,
10. Szkolenie „Zarządzanie w transporcie”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.
Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku pod wskazanymi poniżej adresami:

502-286-190
Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 2
(baza PKS, budynek B) pokój nr 12
Czynne w godzinach: od 1100 do 1700

889-716-485
Gorlice ul. Wróblewskiego 10
(Dom nauczyciela)
Czynne w godzinach: od 800 do 1600

10 lat Polski w Unii Europejskiej

Written by admin. Posted in Uncategorized

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.