Nowy projekt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”

Written by admin. Posted in Informacje o realizowanych projektach

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.01.2017 r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.03.2019

Celem projektu jest poprawa warunków oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego do końca III.2019r. Projekt został tak przemyślany i przygotowany aby każda osoba biorąca w nim udział miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia przygotowującego do wejścia na rynek pracy.

Więcej szczegółów – kliknij tutaj

„Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych” – Regulamin!!

Written by admin. Posted in Informacje o realizowanych projektach

Zmiana kryteriów kwalifikacji do projektu pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH”

Written by admin. Posted in Informacje o realizowanych projektach

OGŁOSZENIE z dnia 18.06.2013 r.

Zmiana kryteriów kwalifikacji do projektu pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH”
Informujemy, że do projektu mogą również przystąpić OSOBY POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ LAT STAŻU PRACY. REKRUTACJA NADAL TRWA – ZAPRASZAMY!
Są wolne miejsca na jednorazową dotację i zatrudnienie subsydiowane!

Zobacz ogłoszenie (PDF)