Zostań ekspertem ds. innowacji

Written by admin. Posted in Szkolenia i warsztaty

Prowadzisz biznes w Małopolsce lub pracujesz w mikro, małej firmie? Już teraz zgłoś się do projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W nowym projekcie „Ekspert do spraw innowacji” przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę bezpłatnych szkoleń i warsztatów.

W trakcie szkoleń wykorzystywane są autorskie gry symulacyjne. Nowoczesne narzędzia dostarczą Ci pełny zakres doświadczeń związany z planowaniem i wdrażaniem innowacji w firmach. Szkolenia prowadzone przez profesjonalnych trenerów. 

Natura i gospodarka – podstawy dialogu

Written by admin. Posted in Partnerstwo Naturowe

Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!
Czym są Partnerstwa Naturowe? To forma współpracy między przedsiębiorcami, IOB (instytucjami otoczenia biznesu, np. agencjami rozwoju regionalnego, izbami gospodarczymi, centrami wspierania przedsiębiorczości) i jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerstwa Naturowe stanowią forum wymiany doświadczeń między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, są one również dobrym sposobem na zainicjowanie dialogu między administracją publiczną i biznesem, której celem będzie rozwój przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000.

Spotkanie Partnerstwa Naturowego

Written by admin. Posted in Partnerstwo Naturowe

SPOTKANIE I

15 kwietnia bieżącego roku w Nowym Sączu odbyło się pierwsze spotkanie Partnerstwa Naturowego w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w województwie małopolskim, organizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży turystycznej, handlowo-usługowej, produkcyjnej oraz pracownicy biura urbanistycznego z terenu województwa małopolskiego w szczególności powiatu nowosądeckiego. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele GDOŚ.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z projektem „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”. Prowadzący spotkanie Grzegorz Tabasz omówił przyczyny utworzenia Europejskiego systemu Natura 2000 oraz metody ochrony różnorodności przyrodniczej. Jako modelowy przykład obszaru cennego przyrodniczo zaprezentował „Ostoje Popradzką” obszar położony w Beskidzie Sądeckim.

W drugiej części spotkania przedsiębiorcy przedstawili ograniczenia i bariery w prowadzeniu działalności na obszarach Natura 2000. Problemy przedstawiane przez uczestników dotyczyły przede wszystkim zawiłości procedur prawnych, złego przepływu informacji pomiędzy GDOŚ a przedsiębiorcami, braku inwentaryzacji przyrodniczej oraz aktualnych danych i map o obszarach Natura 2000. Przedsiębiorcy postulowali o realne i przejrzyste informacje zawarte w SDF (Standardowy Formularz Danych) oraz w Planie zadań ochronnych. Zwrócono uwagę na fakt długiego okresu oczekiwania uzyskania Oceny oddziaływań na środowisko.

Uwaga na firmy powołujące się na współprace z SARR

Written by admin. Posted in Uncategorized

Informacja dotycząca powoływania się przez firmy komercyjne na rzekomą współpracę z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

W związku z pojawiającymi się ofertami sprzedaży materiałów informacyjnych i dokumentów aplikacyjnych dotyczących funduszy unijnych oraz ofertami usług związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów finansowanych z UE, informujemy że:

  • Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego nie prowadzi sprzedaży, ani też nie autoryzuje żadnych płatnych informatorów oferowanych przez firmy komercyjne. Odpłatnej formy dystrybucji takich materiałów nie prowadzi również żadna publiczna instytucja.
  • Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z aplikowaniem o dotacje ze środków publicznych są całkowicie bezpłatne i dostępne na stronach internetowych, m.in www.fundusze.malopolska.pl
  • Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego nie współpracuje z żadną firmą consultingową/doradczą.

Kto powołuje się na rzekomą współpracę z SARR przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, celowo wprowadza w błąd wszystkich zainteresowanych.

Takie działania są całkowicie bezprawne
i każdy przypadek nadużycia będzie zgłaszany Policji.