Spotkanie Partnerstwa Naturowego

Written by admin. Posted in Partnerstwo Naturowe

SPOTKANIE I

15 kwietnia bieżącego roku w Nowym Sączu odbyło się pierwsze spotkanie Partnerstwa Naturowego w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w województwie małopolskim, organizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży turystycznej, handlowo-usługowej, produkcyjnej oraz pracownicy biura urbanistycznego z terenu województwa małopolskiego w szczególności powiatu nowosądeckiego. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele GDOŚ.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z projektem „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”. Prowadzący spotkanie Grzegorz Tabasz omówił przyczyny utworzenia Europejskiego systemu Natura 2000 oraz metody ochrony różnorodności przyrodniczej. Jako modelowy przykład obszaru cennego przyrodniczo zaprezentował „Ostoje Popradzką” obszar położony w Beskidzie Sądeckim.

W drugiej części spotkania przedsiębiorcy przedstawili ograniczenia i bariery w prowadzeniu działalności na obszarach Natura 2000. Problemy przedstawiane przez uczestników dotyczyły przede wszystkim zawiłości procedur prawnych, złego przepływu informacji pomiędzy GDOŚ a przedsiębiorcami, braku inwentaryzacji przyrodniczej oraz aktualnych danych i map o obszarach Natura 2000. Przedsiębiorcy postulowali o realne i przejrzyste informacje zawarte w SDF (Standardowy Formularz Danych) oraz w Planie zadań ochronnych. Zwrócono uwagę na fakt długiego okresu oczekiwania uzyskania Oceny oddziaływań na środowisko.

Uwaga na firmy powołujące się na współprace z SARR

Written by admin. Posted in Uncategorized

Informacja dotycząca powoływania się przez firmy komercyjne na rzekomą współpracę z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

W związku z pojawiającymi się ofertami sprzedaży materiałów informacyjnych i dokumentów aplikacyjnych dotyczących funduszy unijnych oraz ofertami usług związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów finansowanych z UE, informujemy że:

  • Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego nie prowadzi sprzedaży, ani też nie autoryzuje żadnych płatnych informatorów oferowanych przez firmy komercyjne. Odpłatnej formy dystrybucji takich materiałów nie prowadzi również żadna publiczna instytucja.
  • Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z aplikowaniem o dotacje ze środków publicznych są całkowicie bezpłatne i dostępne na stronach internetowych, m.in www.fundusze.malopolska.pl
  • Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego nie współpracuje z żadną firmą consultingową/doradczą.

Kto powołuje się na rzekomą współpracę z SARR przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, celowo wprowadza w błąd wszystkich zainteresowanych.

Takie działania są całkowicie bezprawne
i każdy przypadek nadużycia będzie zgłaszany Policji.

Sądeczanie bez granic

Written by admin. Posted in Uncategorized

Zdobycie doświadczenia zawodowego, nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętnoœci zawodowych to cel projektu “Sądeczanin bez granic” w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci PLM. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V.

icon-pdf
Zobacz ulotkę