Co nowego na wykopaliskach ?

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Na Sądeckich wykopaliskach odkryto monety z XV i XVII wieku pochodzące z czasów panowania Kazimierza Jagiellończyka oraz Jana Kazimierza. Znaleziono także fragmenty naczyń i kafli piecowych z okresu renesansu i baroku. Znaleziska wykopano w obrębie dawnej wagi miejskiej przy starym ratuszu. Pierwszy etap prac został zakończony. Odkryte fundamenty wstępnie zabezpieczono.

Na zdjęciu (1) Pan Prezes Zarządu SARR S.A. Jarosław Suwała wraz z Panem Zbigniewem Maciejowskim specjalistom do spraw historycznych (2) Pan Bartłomiej Urbański – archeolog miejski oraz Pan Stanisław Pustułka ze Stowarzyszenia Historyczno Eksploracyjnego Sądecczyzny

Zapraszamy na naszą stronę facebook : https://www.facebook.com/S%C4%85decka-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA-102383371570127

Informacja dla akcjonariuszy

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Informujemy że w dniu 21.09.2020 godz. 10.00 będzie miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ( Ul. Jagielońska 14 II piętro )

Więcej informacji można znaleźć w zakładce “DLA AKCJONARIUSZY”

Do pobrania pliki z ofertami oraz projektem uchwał.

https://sarr.com.pl/?page_id=1793

Bony Szkoleniowe

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego pomaga w tworzeniu i realizowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie Sądeckie bony szkoleniowe.

Dla kogo ?

  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sadeckiego ( miasta Nowy Sącz, powiatu Nowosądeckiego, Limanowskiego i Gorlickiego )

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać ?

  • dofinansowanie kosztów usług rozwojowych czyli udziału w szkoleniach, kursach, doradztwie oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje

Jakie korzyści ?

  • dofinansowanie do 80% kosztów usługi rozwojowej,
  • rozwój Twojej firmy

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych poprzez możliwość skorzystania z bonów rozwojowych, w ramach oferty z BUR ( baza usług rozwojowych )

Projekt realizowany jest od 1 luty 2020 do 31 stycznia 2023

Źródło dofinansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 11 384 088,08 zł, w tym 9 613 848,08 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawach projektu:

Specjalista ds. szkoleń: Joanna Kita,

E-mail: jkita@sarr.com.pl

Specjalista ds. szkoleń: Sławomir Pustułka, 

Email: spustulka@sarr.com.pl

Następny etap prac na Sądeckim Ratuszu

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Zamieszczamy serię nowych zdjęć obrazujących kolejny etap prac, polegający na wykonaniu wykopów sondażowych. Sondaże te zrobiono w każdym z odkrytych pomieszczeń starego ratusza.

Mają one na celu wskazać głębokość posadowienia murów budowli, sposób ich wykonania oraz stan zachowania.

Nasz facebook: https://www.facebook.com/S%C4%85decka-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA-102383371570127

fot. SARR- Sylwia Gądek

SARR gdzie mieści się nasza siedziba ?

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Zgodnie ze Statutem SARR, jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie.

W zakładce “szkolenia” możecie znaleźć informacje dotyczące dotychczasowo zrealizowanych szkoleń oraz szkoleń, które aktualnie realizujemy. Udzielamy naszą pomoc lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą.

Gdzie nas znajdziecie ?

Nasza siedziba mieści się na ulicy Jagiellońskiej 14 33-300 Nowy Sącz

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego biura

Numer telefonu: 18 440 81 63

Facebook : https://www.facebook.com/S%C4%85decka-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA-102383371570127

https://sarr.com.pl/