SARR realizuje szkolenia

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Szkolenia dofinansowane z urzędu pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa)

⬇️

Więcej informacji możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce SZKOLENIA : https://sarr.com.pl/

Lub kierować pytania do naszego działu szkoleniowego.

Za dział szkoleniowy w naszej firmie odpowiedzialni są wykwalifikowani specjaliści :

  • Specjalista ds. szkoleń: Joanna Kita, e-mail: jkita@sarr.com.pl
  • Specjalista ds. szkoleń: Mateusz Frączek, e-mail: mfraczek@sarr.com.pl
  • Specjalista ds. szkoleń: Sławomir Pustułka, e-mail: spustulka@sarr.com.pl

Przedstawiamy aktualny harmonogram szkoleń :

Wykopaliska na Sądeckim Rynku

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

⛏

W ostatnich dniach dokonano precyzyjnych pomiarów archeologicznych zachowanych fundamentów starego ratusza, które uściśliły naszą wiedzę o tej historycznej budowli.

Na zdjęciach specjalista do spraw historycznych Zbigniew Maciejowski oraz archeolog miejski Bartłomiej Urbański

Fot. SARR Sylwia Gądek

Co nowego na wykopaliskach ?

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Na Sądeckich wykopaliskach odkryto monety z XV i XVII wieku pochodzące z czasów panowania Kazimierza Jagiellończyka oraz Jana Kazimierza. Znaleziono także fragmenty naczyń i kafli piecowych z okresu renesansu i baroku. Znaleziska wykopano w obrębie dawnej wagi miejskiej przy starym ratuszu. Pierwszy etap prac został zakończony. Odkryte fundamenty wstępnie zabezpieczono.

Na zdjęciu (1) Pan Prezes Zarządu SARR S.A. Jarosław Suwała wraz z Panem Zbigniewem Maciejowskim specjalistom do spraw historycznych (2) Pan Bartłomiej Urbański – archeolog miejski oraz Pan Stanisław Pustułka ze Stowarzyszenia Historyczno Eksploracyjnego Sądecczyzny

Zapraszamy na naszą stronę facebook : https://www.facebook.com/S%C4%85decka-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA-102383371570127

Bony Szkoleniowe

Written by Sylwia Gądek. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego pomaga w tworzeniu i realizowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie Sądeckie bony szkoleniowe.

Dla kogo ?

  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sadeckiego ( miasta Nowy Sącz, powiatu Nowosądeckiego, Limanowskiego i Gorlickiego )

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać ?

  • dofinansowanie kosztów usług rozwojowych czyli udziału w szkoleniach, kursach, doradztwie oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje

Jakie korzyści ?

  • dofinansowanie do 80% kosztów usługi rozwojowej,
  • rozwój Twojej firmy

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych poprzez możliwość skorzystania z bonów rozwojowych, w ramach oferty z BUR ( baza usług rozwojowych )

Projekt realizowany jest od 1 luty 2020 do 31 stycznia 2023

Źródło dofinansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 11 384 088,08 zł, w tym 9 613 848,08 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawach projektu:

Specjalista ds. szkoleń: Joanna Kita,

E-mail: jkita@sarr.com.pl

Specjalista ds. szkoleń: Sławomir Pustułka, 

Email: spustulka@sarr.com.pl